On İki Yaş Grubu Çocuklarda Altı Haftalık Aerobik ve Anaerobik Egzersiz Programının Motorik Özelliklerin Gelişimine Etkisi

Küçük Resim Yok

Tarih

2018-11-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı; 12 yaş grubu çocuklarda 6 haftalık aerobik ve anaerobik egzersiz programının motorik özelliklerin gelişimine etkisini araştırmaktır. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için seçilen 40 öğrenciye Eurofit test bataryası uygulandı. Çalışma ‟kontrol gruplu ön test-son test modeline” uygun deneysel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Çalışmada deney grubuna özel ekstra 6 haftalık çalışma programı uygulanmıştır. Çalışma 2017-2018 öğretim yılında Aydın ili, Efeler ilçesi Gazi Paşa Orta Okulu bünyesinde yer alan 6. sınıfta 20 deney 20 kontrol grubu olmak üzere 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Eurofit test bataryası kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 paket programında %95 güven aralığında 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmo gorof - Smirnov Testi ile belirlendi. Verilerin normal dağılım gösterdiği anlaşıldığından iki ilişkili grubun aritmetik ortalamaları arasındaki farkın sınanmasında ise Independent Sample T Testi kullanıldı. Yapılan araştırma sonucunda 12 y aş grubu çocuklarda 6 haftalık Aerobik ve Anaerobik egzersiz programının motorik özelliklerin gelişimine etkisi olduğu saptanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aerobik egzersiz, Anaerobik egzersiz, Eurofit test bataryası

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye