Turistlerin Süryani Mutfağı Hakkında Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

27.09.2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmanın ana temasını oluşturan Süryani mutfak kültürü, geçmişten günümüze kadar kültürel bir miras olarak nesilden nesile aktarılmış ve bu yiyecekler sadece fizyolojik ihtiyaçları karşılamaktan ziyade temsil etmiş olduğu kültürel değerlerin hazinesi haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Süryani mutfak kültürünün, Mardin’i ziyaret eden ziyaretçiler üzerindeki etkisini ölçmek ve şehri ziyaret eden misafirlerin tutumlarını belirlemektir. Ziyaretçilerin Süryani mutfağı hakkında farkındalık oluşturulması, araştırılması, sürdürülebilirliğini ortaya koymak ve özellikle gastronomi turizmine kazandırılmasını sağlaması açısından önemli olarak değerlendirilmektedir. Çalışmada demografik özelliklerle turistlerin Süryani mutfak kültürüne yönelik algıları ve tutumları ilişkin önemli unsurlar belirlenerek, Mardin’de kalış süreleri ve tekrar ziyaret etme niyetlerine ait bulgular ortaya konulmuştur. Bu perspektifle Süryanilerin ilk yerleşim yeri olduğu düşünülen Mezopotamya’dan başlayarak günümüze değin yaşamış oldukları coğrafyalar araştırılmış, halen varlıklarını sürdürdükleri Tur Abdin (Mardin, Batman, Şırnak) bölgesinde yaşamış oldukları, gelişim ve değişim de bu çalışmada yer verilmiştir. Araştırmanın sonucunda katılımcıların Süryani mutfak kültürünün korunması ve Mardin ilinin gastronomi imajına katkı sağlaması düşüncelerine sahip oldukları gözlemlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda ilgili literatüre ve Mardin’de turizm ile ilgili planlama yapan paydaşlara katkı sağlaması hedeflenmekte olup, paydaşlara araştırmanın amacı doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye