Yönetim ve Organizasyon Bölümü Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 4 / 4
 • Öğe
  Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamalarının Karlılık ve Satışlar Üzerine Etkisi
  (Manas Journal of Social Studies, 2021) Oral, Tolga; Polat, Erhan
  Ar-Ge, yeni uygulamalar tasarlamak amacıyla yapılan çalışmaların toplamı olarak ifade edilmektedir. Şirketlerin rekabet üstünlüğü ve sürdürülebilirliği açısından yeni uygulamalar geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle şirketlerin Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları bütçe her geçen gün artış eğilimindedir. Bu çalışmanın amacı, Ar-Ge harcamalarının satışlar, net kar ve brüt kar üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda BİST 30 endeksinde yer alan 14 şirketin 2009-2019 yılları arasındaki Ar-Ge harcamalarının net kar, brüt kar ve satışlara etkisi statik panel veri analizleri aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda Ar-Ge harcamalarının net kar, brüt kar ve satışları pozitif yönde ve anlamlı şekilde etkilediği belirlenmiştir.
 • Öğe
  Effects of Ergonomic Risk Parameters on Gender
  (International Journal of Science and Engineering Investigations, 2020) Dilek Sümer
  This electronic Hotel management in tourism is part of the development of a country, and in this sector, the sales and marketing department has been successfully transferred to the business chain. Today, ergonomics is considered an interdisciplinary science and has become an important part of working life. It actively reflects the comfort of the employee in the working area, the work system, the efforts, and determination of the work to protect human health at the workplace and minimize the possibility of an accident. If the ergonomic conditions of the employees are to be controlled, it can be achieved by increasing the safety and security of the working conditions, the sense of belonging and property, by reducing social and psychological disorders, and by improving work performance. Thus, comfort, and therefore the risks of work accidents are minimized. The main purpose of this study was to examine the effect of a boutique hotel in the Southeastern Turkey on gender differences operating under possible ergonomic risk conditions. For this purpose, an equal number of surveys were conducted on male and female employees in order to obtain healthy results in this field. In the analysis phase, a questionnaire based on the variables of the environmental and psychological factors of the ergonomic working conditions of the employees was used. The questionnaire filled by the participants was evaluated with the scores between 1 and 5, and the average scores of the two factors were examined separately and the data were compared. After the evaluation questionnaire, it is believed that the parameters that pass the risk assessment for female and male employees can be determined and measures can be determined for the company by creating a healthy working environment by shedding light on other studies in this field and by arranging ergonomic risks.
 • Öğe
  Specific Energy Consumption and Saving Analysis of Textile Production
  (International Journal of Science and Engineering Investigations, 2020) Dilek Sümer
  As our energy demand, which is indispensable for life, increases as well. In the textile industry, energy use and efficient use of energy and efficient use of energy instead of waste have become a very important issue in sectors that need and support the national economy. This study examines the energy saving research of a textile factory established in Mardin´s organized industrial zone in 2019 with the aim of providing energy savings for the textile industry, and reviewing the literature research and energy saving of textile companies. In this study conducted based on these data, it was tried to reach general conclusions on a sectoral basis in the textile factory in Mardin
 • Öğe
  İŞ İLANLARI ÜZERİNDEN HALKLA İLİŞKİLERİN MESLEKİ PROFİLİ
  (2016) Acar Şentürk, Zülfiye; Fidan, Zühal
  Halkla ilişkiler eğitimi ülkemizde uzun yıllardır verilmektedir. Buna rağmen halkla ilişkiler iş ilanlarında rastlanılan ölçütler mesleğin gerektirdikleri ile uyumlu değildir. Uygun işe uygun personelin yerleştirilebilmesi hem maliyetleri düşürecek hem de başarıyı arttıracaktır. Bu anlamda işe alınacak halkla ilişkiler personelinin seçiminde dikkatli davranmak gereklidir. Bu çalışmada, insan kaynakları web siteleri üzerinden yayınlanan iş ilanları incelenmiştir. Bu amaçla Kariyer.net, Secretcv.com, Yenibiris.com insan kaynakları web sitelerinde yer alan 230 halkla ilişkiler iş ilanı 12 Ocak12 Şubat 2016 tarihleri itibari ile içerik çözümleme yöntemi ile değerlendirilmiştir. İş ilanlarında değerlendirilen kategoriler ise; iş ilanlarında yer alan halkla ilişkiler pozisyonları, halkla ilişkiler ilanlarında aranan sosyo-demografik özellikler ve halkla ilişkiler iş ilanlarında adaylarda aranan özelliklerden oluşmaktadır. Bu çalışmanın asıl amacı halkla ilişkiler iş ilanlarında mesleğin nasıl yer aldığını belirlemektedir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan tablo ise halkla ilişkilerin mesleki ölçütlerinin bulunmadığını göstermektedir