Elektrik ve Enerji Bölümü Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 9 / 9
 • Öğe
  Analysis of Open Circuit Voltage MPPT Method with Analytical Analysis with Perturb and Observe (P&O) MPPT Method in PV Systems
  (Taylor and Francis Ltd., 2023) Çakmak, Fevzi; Aydoğmuş, Zafer; Tür, Mehmet Rıda
  This study conducts a comprehensive comparison between two prominent Maximum Power Point Tracking (MPPT) techniques employed in solar energy systems: the Perturb and Observe (P&O) method and the Analytical Solution Fractional Open Circuit Voltage (ASFOCV) method. To assess the effectiveness of these MPPT approaches, a simulation study was conducted using four SHARP NDQ295 model photovoltaic panels, configured as two panels in series and two in parallel. Both the P&O and ASFOCV MPPT methods were evaluated under various scenarios of radiation levels and temperature changes. The results unequivocally demonstrate the superior performance of the ASFOCV MPPT method over the P&O MPPT method. The ASFOCV method notably enhanced converter output power by up to 5% when compared to the P&O method, leading to more efficient energy production. Furthermore, the ASFOCV method exhibited rapid stabilization of output voltage during abrupt weather changes, outperforming the P&O method in this regard. This study underscores the potential of the ASFOCV MPPT method to enhance the efficiency of solar energy systems and its adaptability to fluctuating environmental conditions. Future research endeavors could focus on mitigating the ASFOCV method’s sensitivity to temperature variations and conducting real-world applications to further investigate its performance under practical circumstances.
 • Öğe
  Yakıt Hücresi ile Beslenen DC/DC Yükselticin Lineer Olmayan Yük Altında DC Bara Gerilim Kontrolü
  (IJANSER, 2023) Güngör, Mustafa; Asker, Mehmet Emin
  DC mikro şebekelerde kullanılan güç dönüştürücüleri (doğrultma devreleri ve motor sürücü devreleri vb.) sıkı bir şekilde denetlendiğinde negatif empedans özellikleri gösterip Sabit Güç Yükü (CPL) gibi davranırlar. Yapısında birden fazla dönüştürücü bulunduran DC mikro şebekelerde artan bu negatif empedans, DC bara genliğini kararsız hale getirip, tüm sistemi olumsuz etkiler. Bu çalışmada Yakıt Hücresi (FC) üzerinden beslenen bir DC mikro şebekede, DC bara gerilimini bozma potansiyeline sahip olan sabit güç yüklerinin, sebep olduğu karasızlığın nedenleri ve çözüm yöntemleri hakkında bir değerlendirme yapıldı. Sonrasında Doğrusal Olmayan Bozulma Gözlemcisi (NDO) yardımı ile Geri Adım Kontrol (BSC) tasarımı incelendi. NDO+BSC kontrol ile geleneksel PI kontrol yöntemlerinin performansları karşılaştırıldı. DC bara gerilim regülasyonu ve kararlılığı içinyapılan bu karşılaştırmaMATLAB/Simulink yazılımı gerçekleştirildi. Alınan sonuçlar, NDO+BSCkontrolcününPI kontrolcüden daha iyi sonuçlar verdiği yapılan benzetim çalışması ile gösterildi.
 • Öğe
  Bir-Fazlı İndüksiyon Motorlar İçin Paralel Aktif Güç Filtresi Tabanlı Reaktif Güç Kompanzasyonu
  (Fırat Üniversitesi, 2017) Güngör, Mustafa; Gedikpınar, Mehmet
  Bu makalede, bir fazlı indüksiyon motorun bir fazlı paralel aktif güç filtresi kullanılarak güç katsayısının düzeltilmesi amaçlı bir benzetim çalışması verilmiştir. Benzetim sistemi bir fazlı indüksiyon motoru, histerezis bant akım kontrolör, gerilim kaynaklı paralel aktif güç filtresi, DC hat kapasitörü ve AC tarafında bir indüktörden oluşmaktadır. Paralel aktif güç filtresi, sinüs çarpım tekniğini kullanarak referans akımları üretmektedir. Yaygın olarak kullanılan bir fazlı indüksiyon motorlarının şebeke/kaynaktan reaktif güç talepleri olmakta, önerilen filtre ile bir fazlı indüksiyon motorun reaktif güç talebi karşılanmakta ve böylece güç katsayısı düzeltme işlemi başarılı bir şekilde gerçeklenmektedir. Ayrıca, önerilen filtrenin dinamik yük şartlarına cevabı oldukça iyi olduğu alınan sonuçlardan anlaşılmaktadır.
 • Öğe
  Paralel Aktif Güç Filtresi Kullanarak Asenkron Motorun Reaktif Güç Kompanzasyonun PSCAD ile Modellenmesi
  (Dicle Üniversitesi, 2022) Güngör, Mustafa; Asker, Mehmet Emin; Kurt, Muhammed Bahaddin
  Bu çalışmada, üç fazlı bir asenkron (ASM) motorun üç faz-üç telli gerilim beslemeli paralel aktif güç filtresi (PAGF) yardımı ile güç katsayısının (cosφ) düzeltilmesi amaçlı PSCAD/EMTDC yazılımı kullanılarak hazırlanan bir benzetim çalışması verilmiştir. Benzetim modeli üç fazlı bir asenkron motor, üç faz-üç telli gerilim beslemeli paralel aktif güç filtresi ve AC kaynaktan oluşmaktadır. Paralel aktif güç filtresini kontrol için anlık reaktif güç teorisi tekniğini kullanarak referans akımlar üretmektedir. Fabrikalar ve işletmelerde yoğun olarak kullanılagelen üç fazlı asenkron motorların şebekeden anlık olarak değişen reaktif güç talepleri olmaktadır. Bu güç talepleri pasif filtrelerle düzeltilebilse de birçok olumsuz yönü de bulunmaktadır. Gerçekleştirilen benzetim çalışması ile güç katsayısının hızlı bir şekilde düzeltilebildiği gösterilmiştir. Ayrıca, yapılan benzetim çalışmasında PAGF’nin dinamik yük şartlarına cevabı oldukça iyi olduğu alınan sonuçlardan anlaşılmaktadır.
 • Öğe
  Learning-Based Approaches for Voltage Regulation and Control in DC Microgrids with CPL
  (Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023) Güngör, Mustafa; Asker, Mehmet Emin
  This article introduces a novel approach to voltage regulation in a DC/DC boost converter. The approach leverages two advanced control techniques, including learning-based nonlinear control. By combining the backstepping (BSC) algorithm with artificial neural network (ANN)-based control techniques, the proposed approach aims to achieve accurate voltage tracking. This is accomplished by employing the nonlinear distortion observer (NDO) technique, which enables a fast dynamic response through load power estimation. The process involves training a neural network using data from the BSC controller. The trained network is subsequently utilized in the voltage regulation controller. Extensive simulations are conducted to evaluate the performance of the proposed control strategy, and the results are compared to those obtained using conventional BSC and model predictive control (MPC) controllers. The simulation results clearly demonstrate the effectiveness and superiority of the suggested control strategy over BSC and MPC.
 • Öğe
  Mppt Control for PV Systems with Analytical Analysis Fractional Open Circuit Voltage Method
  (IEEE, 2022) Çakmak, Fevzi; Aydoğmuş, Zafer; Tür, Mehmet Rıda
  Abstract— In this study, analytical resolved fractional open circuit voltage (FOCV) maximum power point tracking (MPPT) method is presented. The proposed method is obtained by calculating it by utilizing the single diode circuit of the PV module, while measuring the open circuit voltage (Voc) by interrupting the power of other open circuit voltage methods. Vmpp is obtained by multiplying the obtained Voc voltage with the coefficient. The voltage variation (E) is obtained by the subtraction between the panel voltage (Vpv) and the Vmpp voltage. It is applied as an input to the PI controller by multiplying the Ki factor to limit the voltage variation (E). The PI Controller generates the required duty cycle for the DC-DC converter. The most important advantage of this method is acquaring open circuit voltage without power interruption. The proposed method operated effectively at different radiation and temperature values. For the proposed method, it has simulated in Matlab/Simulink program using SHARP NDQ295 model PV panel.
 • Öğe
  Distributed generation system planning based on renewable energy source
  (IEEE, 2022) Oymak, Aysenur; Altun, Muslime; Çakmak, Fevzi; Atiç, Serdal; Tür, Mehmet Rıda; Bayindir, Ramazan
  Distributed generation systems are needed in order to use existing energy resources efficiently and to meet energy needs. Although the interconnection of distributed generation systems with renewable sources offers many advantages, technical difficulties may arise from the inappropriate integration of distributed generation. Therefore, optimal planning of distributed generation is very important for the distributed grid to provide the expected power. Optimizing production systems is used to increase efficiency, provide flexibility in electrical systems, reduce costs and reduce power fluctuations. Meta-heuristic algorithms are more suitable for multi-purpose applications. In this study, the renewable energy source and energy storage system in the distributed generation system are also mentioned. Some of the optimization methods used for optimal planning of the distributed system are also included.
 • Öğe
  Bir-Fazlı İndüksiyon Motorlar İçin Paralel Aktif Güç Filtresi Tabanlı Reaktif Güç Kompanzasyonu
  (2017) Gedikpınar, Mehmet; Güngör, Mustafa
  Bu makalede, bir fazlı indüksiyon motorun bir fazlı paralel aktif güç filtresi kullanılarak güç katsayısının düzeltilme s i amaçlı bir benzetim çalışması verilmiştir. Benzetim sistemi bir fazlı indüksiyon motoru, histerezis bant akım kontrolör, gerilim kaynaklı paralel aktif güç filtresi, DC hat kapasitörü ve AC tarafında bir indüktörden oluşmaktadır. Paralel aktif güç filtresi, sinüs çarpım tekniğini kullanarak referans akımları üretmektedir. Yaygın olarak kullanılan bir fazlı indüksiyon motorlarının şebeke/kaynaktan reaktif güç talepleri olmakta, önerilen filtre ile bir fazlı indüksiyon motorun reaktif güç talebi karşılanmakta ve böylece güç katsayısı düzeltme işlemi başarılı bir şekilde gerçeklenmektedir. Ayrıca, önerilen filtrenin dinamik yük şartlarına cevabı oldukça iyi olduğu alınan sonuçlardan anlaşılmaktadır
 • Öğe
  Analysis and Mitigation of Power Quality Issues in Distributed Generation Systems Using Custom Power Devices
  (IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2018) Hossain, Eklas; Tur, Mehmet Rida; Padmanaban, Sanjeevikumar; Ay, Selim; Khan, Imtiaj
  This paper discusses the power quality issues for distributed generation systems based on renewable energy sources, such as solar and wind energy. A thorough discussion about the power quality issues is conducted here. This paper starts with the power quality issues, followed by discussions of basic standards. A comprehensive study of power quality in power systems, including the systems with dc and renewable sources is done in this paper. Power quality monitoring techniques and possible solutions of the power quality issues for the power systems are elaborately studied. Then, we analyze the methods of mitigation of these problems using custom power devices, such as D-STATCOM, UPQC, UPS, TVSS, DVR, etc., for micro grid systems. For renewable energy systems, STATCOM can be a potential choice due to its several advantages, whereas spinning reserve can enhance the power quality in traditional systems. At Last, we study the power quality in dc systems. Simpler arrangement and higher reliability are two main advantages of the dc systems though it faces other power quality issues, such as instability and poor detection of faults.