Chondrostoma regium'un Kas ve Gonad Dokusu Total Lipit, Fosfolipit ve Triaçilgiserol Yağ Asidi Kompozisyonu

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada, bir tatlı su balığı olan Chondrostoma regium'nın kas ve gonad lipitleri, gaz kromatografisi ile incelendi. En önemli yağ asitleri; doymuş yağ asitlerinde (DYA); palmitik asit (C16:0) (% 23.29-26.58) ve stearik asit (C18:0) (% 9.69-11.33), tekli doymamış yağ asitlerinde (TDYA); oleik asit (C18:1n-9) (% 16.91-19.96) ve palmitoleik asit (C16:1n-7) (%5.30-8.76), n-6 aşırı doymamış yağ asitlerinden (ADYA); arakidonik asit (C20:4n-6) (% 4.45-9.32) ve n3 aşırı doymamış yağ asitlerinden (ADYA), eikosapentaenoik asit (C20:5 n-3, EPA) (% 3.42-11.56) dokosahekzaenoik asit (C22:6n-3, DHA) (% 4.20-13.10) idi
In this study, muscle and gonad lipids of a freshwater fish, Chondrostoma regium, were examined via gas chromatography. The major fatty acids were palmitic acid (C16:0) (23.29-26.58%) and stearic acid (C18:0) (9.69-11.33%) in saturated fatty acid (SFA), oleic acid (C18:1n-9) (16.91-19.96%) and palmitoleic acid (C16:1n-7) (5.30-8.76%) in monounsaturated fatty acid (MUFA), aracidonic acid (C20:4n-6) (4.45-9.32%) in n-6 polyunsaturated fatty acid (PUFA), and eicosapentaenoic acid (C20:5n-3, EPA) (3.42-11.56%) docosahexanoic acid (C22:6n-3, DHA) (4.20-13.10%) in n- 3 polyunsaturated fatty acid (PUFA)

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çevre Bilimleri

Kaynak

KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

21

Sayı

1

Künye