Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Spor Hekimliği Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

The goal of this study was to investigate anthropometric and motoric performance characteristics of Turkish badminton players of 10-14 age. Material and Methods: A total of 166 male and 129 female badminton players from 35 different provinces participated in the study voluntarily. The research was conducted at U9, U11, U13 and U15 Turkish badminton championships. Height, stroke length, body weight measurements were taken; 20 m sprint, standing long jump, vertical jump, flexibility, medicine ball throwing and back strength tests were performed. Besides, anaerobic power and body mass index scores of the athletes were calculated. Mann Whitney-U and independent samples t-test were used to compare differences between genders. Results: Height, stroke length, body weight, body mass index, flexibility and anaerobic power of the 11-year-old female players were found to be significantly higher than those of males (p<0.05). The 20 m speed, standing long jump, vertical jump, medicine ball throwing and back strength data of 12, 13 and 14-year-old male players were significantly higher than their female counterparts (p<0.05). Conclusions: The fastest improvement in physical and motoric performance capacities of badminton players was observed at the age of 11 for females and at 12- 13 for males. For better performance development in badminton players, it is recommended to prepare specific training programs especially considering these rapid development stages.
Bu çalışmada, 10-14 yaş Türk badminton oyuncularının antropometrik ve motorik performans özelliklerinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 35 farklı ilden 166 erkek ve 129 kız badmintoncu gönüllü olarak katıldı. Çalışma, U9, U11, U13 ve U15 Türkiye badminton şampiyonalarında yapıldı. Sporculara boy uzunluğu, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı ölçümleri, 20 m sürat, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, esneklik, sağlık topu atma, sırt kuvveti testleri uygulandı. Ayrıca anaerobik güç ve beden kütle indeksi değerleri hesaplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikleri (ortalama ve standart sapma) kullanıldı. Cinsiyetler arasındaki farkı karşılaştırmak için Mann Whitney-U ve bağımsız grup t-testi uygulandı. Bulgular: Kız oyuncuların boy uzunluğu, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, esneklik ve anaerobik güç değerleri 11 yaş grubunda erkeklerden anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). 12, 13 ve 14 yaşındaki erkek oyuncuların 20 m sürat, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, sağlık topu atma ve sırt kuvveti verileri kızlardan anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Sonuç: Badmintoncuların antropometrik ve motorik performans kapasitelerinde en hızlı artışın olduğu dönem kızlarda 11, erkeklerde 12-13 yaşları olarak saptandı. Badmintoncularda daha iyi performans gelişimi için özellikle bu hızlı gelişim evrelerini dikkate alarak özgün antrenman programlarının hazırlanması önerilmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Badminton, anthropometry, motoric characteristics, performance, Badminton, antropometri, motorik özellik, performans

Kaynak

Spor Hekimliği Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

55

Sayı

3

Künye

ÖZGÜR B (2020). Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players. Spor Hekimliği Dergisi, 55(3), 222 - 230. Doi: 10.5152/tjsm.2020.179