Melayê Cizîrî Dîvan’ında Zülüf Sembolünün Tahlili

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Tasavvuf felsefesinde birçok çalışmaya konu olan vahdet-i vücûd düşüncesi, İbn Arabî tarafından geliştirilmiş ve bu düşünce daha sonra İbn Arabî'nin takipçileri tarafından sürdürülmüştür. Vahdet-i vücûd düşüncesinin takipçilerinden biri olan Melayê Cizîrî'ye göre hakikat, kesret içindeki vahdettedir. Kesret âleminde kalıp vahdet âlemine erişmeyi engelleyen sembollerden en önemlisi zülüf tür. Bu çalışmada hedeflenen Melayê Cizîrî'nin Dîvan eserinde ortaya koyduğu vahdet-i vücûd düşüncesinde kesretin sembolü olarak zülüf kavramının içerdiği anlamı açığa çıkarmaktır. Bu çerçevede zülüf sembolünün tahlili yapılacaktır
The concept of ‘unity of existence’ (vahdet-i-vücûd) has been a subject of many studies on the Sufis Philosophy, was first developed by Ibn Arabî, and then maintained by his followers. According to Melayê Cizîrî, one of the followers of the vahdet-i-vücûd thought, the truth is contained by the boundaries of wisdom. The zülüf (sidelock or lovelock) is the most important among all the symbols that makes a person staying in the world of multiplicity and protect reaching the world of unity. The aim of this study is to reveal the meaning of the concept of zülüf as a symbol of multiplicity in the wahdat-i-vücûd (unity of existence), which Melayê Cizîrî has presented in his Dîvan. The analysis of zülüf symbol will be carried out in this framework

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler Tarihi

Kaynak

Mukaddime

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

Özel Sayı 1

Künye