Dişi Chondrostoma regium (Heckel, 1843) (Osteichthyes: Cyprinidae)’un kas ve gonat dokusu yağ asitlerinin içeriği.

Küçük Resim Yok

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Atatürk Baraj Gölü'nde yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843]'nın kas ve gonat dokularının total lipit miktarı ile total lipit, triaçilgliserol ve fosfolipit fraksiyonlarındaki yağ asidi içeriğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmada kullanılan balık örnekleri 2008 yılı kasım ayında Atatürk Baraj Gölü'nden balıkçı ağı ile toplandı. Balıkların gonat ve dorsal kasları taze olarak alınıp yaş ağırlıkları saptandıktan sonra; kloroform -metanol (2:l) karışımına konularak, -20 oC'de muhafaza edildi. Kas ve gonat dokuları, kloroform -metanol (2:1) karışımında homojenize edildi. Protein, karbonhidrat ve amino asitler gibi lipit olmayan safsızlıklar % 0.88'lik KCI ile yıkanarak uzaklaştırıldı. Total lipitler, gravimetrik olarak belirlendi. Örneklerdeki total lipitler, ince tabaka kromatografisi ile fosfolipit ve triaçiIgliserol fraksiyonlarına ayrıldı. Fraksiyonlarda ki yağ asitleri, asitli metanolde kaynatılarak metil esterlerine dönüştürüldü. Yağ asitlerinin yüzde içeriği, gaz kromatografi ile analiz edildi. Balıkların yağ asitlerinin yüzdelerinin karşılaştırılmasında SPSS 12 bilgisayar program uygulandı. Yağ asidi yüzdelerinin karşılaştırılmasında, tek yönlü varyans analizi (ANOVA] uygulandıktan sonra, farklılıklar TUKEY HSD testi ile belirlendi. Bulgular: Chondrostoma regium'un kasındaki total lipit, yaş ağırlığa göre 0.92, gonatta ise I.77 gr /100 gr olarak tespit edildi. Kasın total, fosfolipit ve triaçilgliserol fraksiyonlarının analizlerinde doymuş yağ asitleri içinde en çok palmitik (C16:0) (% 23.29 -26.58), stearik (C18:0) (%9.69 - 11.33), tekli doymamış yağ asitlerinde oleik (Cl8:ln-9) (%16.97-19.96) ve palmitoleik (16:1n-7) (% 5.30-8.76), çoklu doymamış yağ asitleri içinde eikosapentaenoik asit (20:5n-3) (%6.19-11.56) ve dokosahekzaenoik asit (C22:6n-3) (%4.20-13.10) asit saptandı. Balığın gonatlarında C16:0, %23.38- 25.67; C18:0, %3.42-5.97; C18:1n-9, %19.16-28.56; C16:1n-7, %12.00-13,87; 20:5n-3, %3.42-5.99; 22:6 n-3, %5.91-12.07. kas lipitlerinde n-3/n-6 oranı 1.3-3.0, gonatta 1.1-1.7 olarak bulundu. Sonuç: balığın kas ve gonat lipitlerinin triaçilgliserollerinde, diğer çoğu tatlısu balıklarında olduğu gibi en çok doymuş yağ asitleri ile tekli doymamış yağ asitleri; fosfolipitte ise çoklu doymamış yağ asitleri belirlendi.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Chondrostoma regium, fosfolipid, triaçilgliserol, gaz kromatoğrafi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye