Semantik ve Sentaks Arasında: Saul A. Kripke

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

Aralık 2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

MANTIK DERNEĞİ YAYINLARI

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
CC0 1.0 Universal

Özet

Bu bildirinin amacı Kripke’nin mümkün dünyalar semantiğinin temellerini araştırmaktır. Bu amaçla Kripke’nin sunduğu bu sistemin ortaya çıkmasında rol oynayan sentaktik ve semantik gelişmeler incelenecektir. Sentaktik inceleme kısmında sırasıyla ele alacağımız isimler Frege, Russell, Wittgenstein, Lewis ve Kripke olacaktır. Semantik tartışmalar kısmında ise Frege, Russell ve Kripke üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Modal Mantık, Kripke, Semantik, Sentaks.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sentaks, Semantik, Mantık

Kaynak

VI. Mantık Çalıştayı

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye