Nefs Çözümlemesi Açısından Fahreddin Razi'nin İbn Sina ile İlişkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Fahreddin er-Razi, İbn Sina Nefs çözümlemesi

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Cengiz, Yunus, “Nefs Çözümlemesi Açısından Fahreddin Razi'nin İbn Sina ile İlişkisi” Uluslararası İmam Eş’ari ve Eş’arilik Sempozyumu, 21-23 Eylül 2014, Siirt Üniversitesi, Siirt (Uluslararası İmam Eş’ari ve Eş’arilik Sempozyumu Bildirileri, ed. Cemalettin Erdemci, Fadıl Aygan, Beyan Yayınları, İstanbul, 2015, II, ss. 429-455).