Cyclotrichium origanifolium L. bitkisinden gümüş nanopartiküllerin sentezi, karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitelerinin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Cyclotrichium origanifolium, Lamiaceae familyasaına ait bir bitki olup, ülkemizde Batı ve Güney Anadolu bölgelerinde yetişen bir türdür. Bu tez çalışmasında Cyclotrichium origanifolium bitkisinden biyolojik yolla elde edilen gümüş nanopartiküllerin (AgNP) antimikrobiyal aktiviteleri incelendi. Araştırmanın ilk bölümünde doğal ortamından toplanan bitki örneklerinden elde edilen özütten AgNP'ler başarılı bir şekilde üretildi. Elde edilen AgNP'lerin karakterizasyon işlemleri uygun spektral analiz yöntemleri; Uv-Vis, FT-IR, SEM-EDX, XRD ile belirlendi. Analiz sonuçlarına göre AgNP'lerin küresel şekilli ve ortalama 17,60 nm çapında olduğu tespit edildi. AgNP'lerin antimikrobiyal etkisi MİK yöntemi ile belirlendi. Test mikroorganizmaları olarak gram pozitif; S. aureus, B. subtilis ve gram negatif; E. coli, P. aeruginosa bakterileri ile C. albicans fungal patojen türleri kullanıldı. Mikroorganizma gelişimlerinin baskılanması, çalışmamızda kullanılan standart antibiyotikler ile yeşil sentez yöntemle üretilen AgNP'lerin etkinlikleri karşılaştırılarak incelendi. Sonuç olarak Cyclotrichium origanifolium bitkisinden üretilen AgNP'lerin antimikrobiyal aktivitesi, standart antibiyotiklere göre daha güçlü etki gösterdiği gözlendi.
Cyclotricium origanifolium is a plant belonging to the Lamiaceae family and is a species that grows in the Western and Southern Anatolian regions of our country. In this thesis, antimicrobial activities of silver nanoparticles (AgNP) obtained biologically from Cyclotricium origanifolium plant were investigated. In the first part of the study, AgNPs were successfully produced from the extract obtained from plant samples collected from their natural environment. Characterization processes of the obtained AgNPs, appropriate spectral analysis methods; Uv-Vis was determined by FT-IR, SEM-EDX, XRD. According to the results of the analysis, it was determined that the AgNPs were spherical in shape and had an average diameter of 17.60 nm. The antimicrobial effect of AgNPs was determined by the MIC method. Gram positive as test microorganisms; S. aureus, B. subtilis and gram negative; E. coli, P. aeruginosa bacteria and C. albicans fungal pathogen species were used. The suppression of microorganism growth was investigated by comparing the efficacy of standard antibiotics used in our study and AgNPs produced by green synthesis method. As a result, it was observed that the antimicrobial activity of AgNPs produced from Cyclotricium origanifolium plant showed a stronger effect than standard antibiotics.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

AgNP, antimikrobiyal aktivite, Cyclotrichium origanifolium, SEM, yeşil sentez, AgNP, antimicrobial activity, Cyclotrichium origanifolium, green synthesis, SEM, Biyoloji, Biology

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye