COVID-19 SÜRECİNİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ ÜZERİNE KÜMELEME ANALİZİ İLE BİR İNCELEME

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Ekin Yayınevi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Özet

ik olarak analiz ederek uygulanan politikaların etkisi konusunda OECD ülkeleri ile karşılaştırma yapmak ve bir değerlendirmede bulunmaktır. Çalışmanın literatüre temel katkısı pandemi sürecinin ekonomik etkilerinin yanı sıra sosyal etkilerinin de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalı olarak ortaya konması ve kümeleme analizi ile bu durumun desteklenmesidir. Literatür incelendiğinde konu üzerine yapılan kümeleme analizi çalışmalarının çoğunlukla sosyal göstergelere yer vermediği görülmektedir. Çalışmanın temel kısıtı ise pandeminin dinamik yapısı nedeni ile verilerin sürekli olarak değişim göstermesidir. Çalışmanın ikinci bölümünde Covid-19’un ekonomik ve sosyal etkileri üzerine yapılan çalışmalara ilişkin literatüre yer verilmiş; üçüncü ve dördüncü veri seti, yöntem ve bulgular yer almıştır. Sonuç bölümünde yapılan incelmelerden elde edilen bulgularla birlikte uygulanan politikaların değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Covid 19, Türkiye

Kaynak

İktisadi ve Finansal Uygulamaların Ampirik Yöntemlerle Tahlili

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye