Blockchaın Teknolojisi ve Sanal Paraların Karşılaştırmalı İncelemesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Farabi Yayınevi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sürekli gelişen teknoloji, yaşam alanlarına birçok yenilikler katmaktadır. Bu yenilikler hızla insanların gündelik alanlarında konuştukları ve kullandıkları kavramlar haline dönüşmektedir. Teknolojideki gelişmeler ticarette ve para kavramında değişime de sebep olmuştur. Elektronik para ve kripto para kavramları son zamanlarda gündemde yer tutmaktadır. Bu anlamda sanal para kavramı bitcoin ve bitcoin alternatifi para sistemlerinden meydana gelmektedir. Sanal para veya elektronik para, hatta kripto para olarak tanımlamalar ile karşımıza çıkan bu yeni sistem, elektronik ortamda oluşturulan ve nakit benzeri bir ödeme aracı olarak tanımlanan yeni bir sistemdir. Sanal para, madencilik olarak adlandırılan mining para basılma sürecini, paranın muhafaza edilmesi konusunu ilgilendiren elektronik cüzdan sürecini, finansal konuları ve tüm bu işleyişler ile ilgilenen şirketleri ve onların yapılarını da konu almaktadır. Kripto para kavramından; kullanım alanları, hukuki alanlar ve daha birçok farklı boyutları açısından değerlendirilmelerde bulunulması önem arz etmektedir. Sanal paralar ile anılan blok zinciri, bir başka adlandırma ile blockchain teknolojisi, kriptografi kullanan ve güvenli hale getirilmiş bir kayıt listesidir. Blok zinciri, bloklar adı verilen ve sürekli büyüyen bir kayıt listesi olduğu için bu ismi almıştır. Blok zinciri veya diğer bir kullanımı ile blokchain, bitcoin başta olmak üzere birçok sanal para kavramları bir hızla yaşamımıza girdiğinden, bu kavramların tanımlanmaları, birbirleri ile ilişkilendirilmeleri ve karşılaştırılmaları önem arz etmektedir. Bu araştırma ile bitcoin ve benzeri sanal paraların yapıları, kullanımları, işlevleri ile blockchain teknolojisine yer verilmiştir. Çalışmada blockchain teknolojisi, yapısı ve sanal paraların farklı değişkenler açısından karşılaştırmalı bir incelemesi yapılmıştır. Sanal paraların farklı başlıklarda sahip oldukları değişkenlerin karşılaştırılması aynı zamanda finansal açıdan önemlidir ve bu çalışma ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma bu konuda ileride yapılacak çalışmalar için bir öncül çalışma olarak alanyazında yer alabilecektir.
Constantly developing technology adds many innovations to living spaces. These innovations are rapidly transforming into concepts that people talk and use in everyday areas. Advances in technology have also caused changes in the concept of trade and money. The concepts of electronic money and crypto money have recently been on the agenda. In this sense, the concept of virtual money consists of bitcoin and bitcoin alternative money systems. This new system, which is defined as virtual money or electronic money or even crypto money, is a new system created in electronic environment and defined as a cash-like payment instrument. Virtual money is about mining, which is called mining, and the electronic wallet process, which concerns the preservation of money, financial issues and the companies and their structures. From the concept of crypto money; It is important to make evaluations in terms of usage areas, legal areas and many other dimensions. The block chain, referred to as virtual coins, is another secure naming of records using blockchain technology, cryptography. The block chain is named after blocks because it is a constantly growing list of records. Since many virtual money concepts, such as blockchain, bitcoin, and other usage of block chain, have entered our lives at a rapid pace, it is important to define, associate and compare these concepts. With this research, the structures, uses and functions of bitcoin and similar virtual currencies and blockchain technology are included. In this study, a comparative analysis of blockchain technology, structure and virtual money in terms of different variables has been made. The comparison of the variables that virtual currencies have different headings is also financially important and it has been tried to put forward with this study. The research may be included in the literature as a preliminary study for future studies on this subject.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Blockchain, Sanal Para, Elektronik Para, Bitcoin, Electronic Money

Kaynak

2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Baz, F. Ç. ve Irmak, H. (2019). Blockchaın Teknolojisi ve Sanal Paraların Karşılaştırmalı İncelemesi. Y. Ağaoğlu ve F. Yıldız (Ed.), 2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi Sosyal ve Beşeri Bilimler Tam Metin Kitabı içinde (ss. 324–332). Mardin: Farabi Yayınevi.