Teolojik dilde mecâza yer bulmanın imkânı-kadı abdülcebbar açısından bir çözümleme-

dc.contributor.authorYunus Cengiz
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:52Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:52Z
dc.date.issued2013
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Kadı Abdülcebbar’ın mecâz hakkındaki düşüncelerini konu edinmekte ve ?Tanrı’nın zatı ve sıfatları hakkında mecâzî bir dil kullanmak mümkün müdür? ? sorusunun cevabını aramaktadır. Kadı bu konularda mecâzın kullanılmasına yönelik oldukça mesafeli bir tavır sergiler. Gün- delik dildeki hatta Kur’an’daki mecazlardan hareketle bir söylemin üre- tilmesini yanlış bulur. Bu savını desteklemek için dilsel analizler yapar. Bu yüzden, bazı istisna durumlar dışında Tanrı ve ilgili konularda sadece gerçek ifadelerin kullanılması gerektiğini düşünür. Kur’an’daki mecâzları ise muvadaa (dilsel uzlaşı) ve konuşan-öznenin kasdı ilkesine uygun ola- rak yorumlar.en_US
dc.description.abstractThis study documents an exploration of Qadi Abd al-Jabbar’s thoughts on mejaz (metaphor) and strives to find the answer of the question “Is it pos- sible to use metaphoric words in talking about God and his attributes?” Qadi holds oneself a distance to metaphoric language in these subjects. He find fault with generating a statement depending on metaphors in ac- tual language even in Qur’an. He makes same linguistic analyses to sup- port this argument. He defends that it must be used real words about God and related topics except some circumstances. He comments metaphors in the Qur’an in keeping with principles of muvadaa (linguistic consensus) and qasd (intention).en_US
dc.identifier.endpage247en_US
dc.identifier.issn1306-7044
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage227en_US
dc.identifier.trdizinid167914en_US
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZM09URTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1619
dc.identifier.volume8en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofİslami İlimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleTeolojik dilde mecâza yer bulmanın imkânı-kadı abdülcebbar açısından bir çözümleme-en_US
dc.title.alternativePossibility of using metaphor in theological language: An analysis in the case of qadi abd al-jabbaren_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar