Yeşilay'ın sigara ile mücadeleye ilişkin kamu spotlarının sigara içen bireyler tarafından alımlanması: Diyarbakır Bismil örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de sigara bağımlılığına karşı pek çok kampanya ve çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmaların bir kolunu kamu spotları oluşturmaktadır. Kamu spotları, sağlıklı yaşam için gerekli olan iletilerin toplumun tüm kesimine en kolay ve en hızlı şekilde ulaşması için kullanılan en etkin araçların başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı da kamu spotu iletilerinin bireyler tarafından nasıl alımlandığıdır. Alımlama analizi; sağlık iletişimi kapsamında yapılan sigara bağımlılığıyla mücadelede, Yeşilay'ın yaptığı kamu spotu çalışmalarının belirlenen hedef kitle tarafından nasıl alımlandığının/okuduğunun anlaşılması açısından katkı sağlamıştır. Bu bağlamda Yeşilay'ın sigara ile mücadele kapsamında yaptığı güncel 5 adet kamu spotu Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan yaşları 18-25 yaş arası değişen ve farklı demografik özelliklere sahip 12 kişiye izletilmiştir. Bu kişiler, kamu spotlarının iletilerini ve içeriğini alımlamada farklı değerlendirmede bulunmuşlardır. Elde edilen bulgular neticesinde ise kamu spotlarının inandırıcılıktan yoksun ve sigara tüketme alışkanlığını terk ettirmede yetersiz olduğu saptanmıştır.
As in the worldwide, many compaigns and studies are carried out against smoking addiction in Turkey one branch of these studies consistute public service announcements. Public service announcements are one of the most effective way, used to reach all segments of the society in the easiest and fastest way neccesary for healthy life. The aim of this study is how public service announcements are received individuals. Reception analysis; in struggle with ciggarate addiction within the scope of health communication. It contributed to understanding of how to public service advertisment of the Yeşilay was received, read by determined target audience. İn this context, 5 update public service announcements made by the Yeşilay within the scope of the struggle with smoking watched by 12 people aged between 18-25 and living in the Bismil district of Diyarbakır with different demographic chracteristcs. They made different evaluations in receiving of the messages and content of the public service ads were devoid of credibility and were insufficient to quit the habit of consuming cigarattes.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sağlık İletişimi, Yeşilay, Kamu Spotu, Sigara Bağımlılığı ve Alımlama Analizi, Health Communication, Yeşilay, Public Advertisment, Cigaratte Addiction and Reception Analysis, Halk Sağlığı, Public Health, İletişim Bilimleri, Communication Sciences

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye