Dört Prosobranch tatlısu salyangozunun (Gastropoda: Prosobranchia) total lipit yağ asiti içeriğinin karşılaştırılması

Küçük Resim Yok

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmada, Sultanköy [Mardin] köyünden toplanan Theodoxus syriacus (Bourguignat, 1853), Melonopsis praemorsa (L., 1758), Pseudamnicola bilgini (Schütt, 1992) ve Bithynia tentaculata (L., 1758) tatlısu salyangozlarının total vücut lipitlerinin yağ asiti kompozisyonu kalitatif ve kantitatif olarak araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Salyangoz örnekleri, kloroform-metanol karışımında (2:1) 5 dakika süre boyunca homojenize edildi. Çoklu doymamış yağ asitlerinin otooksidasyonunu önlemek için ekstraksiyon sistemine, kloroformda % 2 oranında hazırlanan bütillenmiş hidroksitoluen (BHT) maddesinden 50 µl ilave edildi. Çözücü azot altında buharlaştırıldıktan sonra, her numuneye ayrı ayrı asitli metanol katılarak 90 dakika süre ile geri soğutucu altında 85 0C de ısıtıldı. Böylece yağ asiti metil esterleri elde edildi. Çözelti soğuduktan sonra metil esterleri hekzan kullanılarak ekstrakte edildi. Yağ asiti analizleri için gaz kromatografi (GC) ve gaz kromatografi kütle spektrometre (GC-MS) cihazları kullanıldı. Bulgular; Analizlerde, doymuş yağ asitlerinden (DYA) C13:0, C14:0, C15:0, Cl6:0, C17:0, Cl8:0; tekli doymamış yağ asitlerinden (TDYA) C16:1ω7, Cl8:1ω9, C20:1ω9 ve çoklu doymamış yağ asitlerinden (ÇDYA) Cl8:2ω6, Cl8:3ω3, C20:2ω6, C20:4ω6, C20:5ω3, C22:6ω6 ve C22:6ω3 asitler saptandı. Sonuç: Genel olarak yüzde dağılımda en çok C16:0 (%20.98 - %28.01), Cl8:l ω9 (%8.98 -%36.07) ve Cl8:2ω6 (%6.72 - %15.40) asitler tespit edildi. ∑DYA (%46.87) en fazla Melanopsis praemorsa'da; ∑TDYA (%45.72) en fazla Pseudamnicola bilgini’de ve ∑ÇDYA (%39.40) oranı ise en fazla Theodoxus syriacus’ta tespit edildi. Bithynia tentaculata'da diğer üç salyangozun tersine, C16:1ω7 asitin oranı, Cl8:lω9 asitten; Cl8:3ω3 asitin oranıda Cl8:2ω6 asitten daha yüksek bulundu.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yağ asitleri, Prosobranch salyangozlar, Sultanköy (Mardin)

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye