Felsefe tarihinde kadın (Aristoteles örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Modern Batılı bilim, felsefe ve düşüncesinin temellerini attığı kabul edilen Aristoteles gibi önemli bir düşünür bazıları tarafından cinsiyetçi ve kadın düşmanı olarak tanımlarken bazıları tarafından kadın sempatizanı ve gizli feminist olarak tanımlanmıştır. Bunun bir nedeni, onun kadın konusundaki bazı ifadelerinin muğlak olmasından ve yaşadığı dönemdeki Yunan toplumunda kadının konumunun düşüncelerini etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Diğer bir nedeni de Aristoteles'in düşüncesine yaklaşım tarzları ve kullanılan metodolojilerdir. Aristoteles, kadını biyolojik açıdan eksik, psikolojik açıdan irrasyonel, politik açıdan yetkinliği olmayan ve bütün bunlara rağmen kocasıyla eşit ve özgür bir insan olarak tanımlar. Kadının görev alanını ev işleriyle ve çocuklarının eğitimi ile sınırlar evin dışını ilgilendiren her türlü işi kocaya bırakır. Yönetme yetkinliği olmadığı için kadın vatandaş olamaz, devlet yönetiminde görev alamaz. Kadın hakları savunucuları Aristoteles'in kadın hakkındaki bu görüşlerini kapsamlı olarak incelemiş ve onu genellikle cinsiyetçilikle itham etmişlerdir. Bu çalışmada Aristoteles'in kadın hakkındaki görüşleri kendi düşünsel bütünlüğü içerisinde incelenerek feminist eleştirinin haklı olup olmadığı ve Aristoteles'in modern feminist düşünce ile uzlaştırılıp uzlaştırılamayacağı konusu değerlendirilmiştir.
Such an intellectual as Aristotle who has set the foundations of modern Western science, philosophy and thought has been accused of being sexist and an enemy of woman by some whereas some others described him as the woman sympathizer and crypto feminist. Perhaps, it is because some of his views on woman were ambiguous and also the status of women in Greek society in the period of time he lived influenced his ideas. Another cause of this divergence is the approaches and methodologies that is used in approaching his ideas. Aristotle identifies women biologically incomplete, psychologically irrational, politically without authority but despite all these, equal with his husband and free human being. He limits the role of woman with household chores and the education of her children and leaves all the responsibilities that is related to the outside of the house with husband. Because woman do not have authority in ruling, they cannot be a citizen, they cannot take office work. Woman's rights defenders analyzed his works extensively and charged him commonly with sexism. This work analyzing Aristotle's views about woman within the integrity of his own thought, discusses relevancy of feminist critique and whether his thought can be reconciled with feminist thought or not.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Felsefe, Philosophy, Aristoteles, Aristotle, Cinsiyetçilik, Sexism, Etik, Ethics, Felsefe tarihi, Philosophy history, Feminizm, Feminism, Kadın hakları, Women rights, Kadınlar, Women

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye