Rojnameya Kurdistanê 1898-1902 analîza naverokê

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

ÖZET Kürdistan Gazetesi, 22 Nisan 1898'de, Mısır'ın başkenti Kahire'de yayın hayatına başladı. Gazete Mikdat Mithet Bedirhan tarafından hazırlanıp yayınlanmıştır. Bu gazete, Kürtçe olarak çıkan ilk gazete olduğundan sahibi ve yayına hazırlayan olarak Mikdat Mithet Bedirhan ilk Kürt gazetecisi olmuştur. Gazete bu ilk olma özelliğiyle hem olumlu hem olumsuz tepkiler almıştır. Olumlu tepkileri Kürt okurlarından, olumsuz tepkileri de Osmanlı Yönetiminden almıştır. Mikdat Midhet Bedirhan'ın çıkardığı ilk beş sayı, dördüncü ve beşinci sayıda Sultan Abdülhamit'e yazılan iki dilekçenin dışında, tamamen Kürtçe olarak yayınlanmıştır. Gazetenin altıncı sayısından otuz birinci sayısına kadar olan 26 sayısı da Abdürrahman Bedirhan tarafından hazırlanıp yayınlanmıştır. Abdürrahman Bedirhan'ın hazırlayıp yayınladığı gazetenin bu sayılarında, daha çok dönemin siyasi konularına yer verilmiştir. Siyasi dilin Osmanlı Türkçesi olmasından dolayı, Kürdistan Gazetesi Kürtçe dilinden çok Osmanlı Türkçesiyle çıkmıştır. Kürdistan Gazetesi, Kürt basını için başlangıç noktası olmuştur. Bu tarihe kadar Kürtçe yazılar, ister şiir ister düz yazı olsun hep elle yazılırdı. Örneğin Ehmedê Xanî'nin Mem û Zîn'i ve Şerefxanê Bedlîsî'nin Şerefnamesi ilk defa bölümler halinde bu gazetede yayınlanmıştır. Kürdistan Gazetesi sayesinde Kürt edebiyatının ve Kürt tarihinin basılı eserleri Kürt Okurlarıyla buluşuyor. Bu özelliklerinden dolayı gazeteyi biçim, içerik ve arzettiği önem açısından inceleyeceğiz. Çalışmamızın ilk bölümünde, araştırmanın amacı ve önemi, araştırmamızın teknikleri ve kullanılan kaynaklar ile araştırma çerçevesi ve karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, bugüne kadar Kürdistan Gazetesi üzerine yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir Üçüncü bölümde ise, Kürdistan Gazetesinin tarihçesiyle Mikdat Mithat Bedirhan ile Abdürrahman Bedirhan'ın yaşamöyküleri çok yönlü olarak ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, gazetenin bütün sayılarını, yaşanan süreci ve meydana gelen değişiklikleri daha iyi tahlil etmek için tek tek ele aldık. Beşinci bülümde de gazetenin ele aldığı önemli konuları detaylı bir şekilde analiz ettik.
ABSTRACT The Kurdistan Newspaper was launched on April 22, 1898, in Cairo, the capital of Egypt. The newspaper was prepared and published by Mikdat Mithet Bedirhan. As this newspaper is the first newspaper to be published in Kurdish, Mikdat Mithet Bedirhan is the first Kurdish journalist to be the owner and publisher. The newspaper has received both positive and negative reactions with this first feature. It received positive reactions from Kurdish readers and negative reactions from Ottoman rule. The first five issues of Mikdat Midhet Bedirhan were published in Kurdish, except for the two petitions written to Sultan Abdulhamit on the fourth and fifth issues. 26 issues from the sixth one to the thirty-first one were prepared and published by Abdurrahman Bedirhan. Those issues published by Abdurrahman Bedirhan included mostly political issues of the period. Since the political language was Ottoman Turkish, the Kurdistan Newspaper was published in Ottoman Turkish rather than Kurdish. Kurdistan Newspaper became the starting point for the Kurdish press. Until this date, Kurdish writings, whether poetry or prose text, were always written by hand. Ehmedê Xanî's Mem û Zîn of and Şerefxanê Bedlîsî's Şerefname have been published in this newspaper for the first time. Thanks to the Kurdistan Newspaper, Kurdish literature and Kurdish printed works of Kurdish history met Kurdish readers. Due to these characteristics, we will examine the newspaper in terms of form, content and importance. In the first part of our study, the aim and the importance of the research, the techniques of our research and the resources used, the research framework and the problems encountered were discussed. In the second chapter, the studies on the Kurdistan newspaper were evaluated. In the third chapter Mikdat Mithat Bedirhan and Abdurrahman Bedirhan's biographies were examined in a few aspects. In the fourth chapter, I discussed all the issues of the newspaper one by one in order to better analyze the process and the changes took place. In the fifth chapter, I analyzed in detail the important issues discussed by the newspaper.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kürdistan, gazete, Kürt, Kürtçe, Mikdat Midhet Bedirhan, Abdürrahman Bedirhan, Osmanlı Türkçesi, basın, Kurdistan, newspaper, Kurd, Kurdish, Mikdat Midhet Bedirhan, Abdurrahman Bedirhan, Ottoman Turkish, press, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye