Tanzimat’tan Sonra İhtida, İrtidad Hareketleri ve Kadınların Öteki ile Evliliği: Midyat Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Öz: Midyat 19. yüzyılın sonlarına kadar Yakubi/Süryani Hıristiyanların çoğunlukta olduğu ve Tur Abdin olarak tanımlanan bölgenin merkezidir. Bölgede Müslüman, Hıristiyan ve Yezîdîler, Süryanice, Kürtçe, Arapça (Mahallemi) ve Ermenice konuşarak farklı din ve etnik kimlikleriyle günlük yaşamın olağan seyri içinde çapraz ilişki ağları geliştirdiler. Bu makalede çok kimlikli toplumlarda ihtida/irtidad hareketleri ve kadınların “öteki” ile evliliği konusu Midyat örneğinde ortaya konacaktır. Çalışmanın amacı, Tanzimat’la beraber kaza merkezi olan Midyat’ın toplumsal yapısı bağlamında ihtida ve kadınların din değiştirerek yaptıkları evliliklerin ilişkilere etkisini incelemektir. Makalede Midyat özelinde çok kimlikli toplumsal ilişkilerde din değiştirme ve kadınların “öteki” ile evliliklerinin, cemaatin namusuna doğrudan bir saldırı olarak algılandığı, simgesel zafer ya da yenilgi olarak değerlendirildiği, cemaatler arası diniçatışma ve ittifaklara dönüştüğü iddia edilmektedir. Çalışmada ihtida-irtidad ve din değiştirme olayları Osmanlı arşivleri ve kilise arşiv defterlerindeki belgeler üzerinden ortaya konacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yakınçağ Tarihi, Midyat, Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, İhtida, Kadın.

Kaynak

Artuklu Akademi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

1

Künye

AKMAN, Ekrem. “Tanzimat’tan Sonra İhtida, İrtidat Hareketleri Ve Kadınların ‘Öteki’ Ile Evliliği: Midyat Örneği”. Artuklu Akademi 8, sy. 1 (Haziran 2021): 51-75. https://doi.org/10.34247/artukluakademi.888736.