Diyarbakır Çeşmelerinden Üç Örnek

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

MUKKADİME

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ortaçağ şehirciliğinde önemli bir yeri olan su mimarisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin iklim ve coğrafyasından kaynaklanan farklı boyutu ile Diyarbakır’da daha zengin bir donanıma kavuşmuştur. Yalnız dinî ve sosyal yapılarda değil, sivil mimaride de su vazgeçilmez bir unsur olarak yerini almıştır. Su mimarisinde çeşmeler, kamunun kullanımına sunulan basit yapılardır. Bu çalışmada, Diyarbakır şehir merkezinde yer alan çeşmelerden Tahtalı Katsal Sokak Çeşmesi, Arap Şeyh Cami Çeşmesi, Sultan Şüca Çeşmesi çizim ve fotoğraflarla desteklenerek incelenmeye çalışılmıştır. İncelenen çeşmelerin şehir mimarisini bütünleyen kültür zenginliklerimizden olduğu tespit edilmiştir. Bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için asli fonksiyonlarına kavuşturulması gerekmektedir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Diyarbakır, Su Mimarisi, Çeşme

Kaynak

MUKKADİME

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

1

Künye

YEŞİLBAŞ, E. (2010). DİYARBAKIR ÇEŞMELERİNDEN ÜÇ ÖRNEK. Mukaddime, 1(1), 47-58. https://doi.org/10.19059/mukaddime.85243