CASPAR DAVİD FRİEDRİCH: BOŞLUĞUN KÖKENİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

Ocak/2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Sobider Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Boşluk, herhangi bir varolanı resmetmeye çalışan her ressamın karşılaştığı ilk sorundur. Sanatçının nesneleri resmedebilmesi için dünyayı şekillendiren boşlukla zorunlu bir ilişkiye girmesi kaçınılmazdır. Bu ilişki sonucunda; resmetme eylemi uzayda yer kaplayan bir maddeye ve o maddeye anlam katan ideolojik dile yönelir. Uygarlık için boşluk, her zaman dünyayı şekillendiren bir anlama doğru yönelmek zorundadır. Boşluğun, insanı ve nesneleri belirleyen böylesi bir ideolojik uzama dönüşebilme potansiyelinden dolayı ressamın boşluk ile kurduğu ilişki, yapıtın ideolojik dilini oluşturan boyutlardan biridir. Romantikler ise yapıtın özerkliği sayesinde uygarlığın sürekli bir anlama yönlendirdiği boşluğu, bir karşı uzama: Estetik deneyimin yarattığı boşluğa dönüştürür. Caspar Friedrich’in doğaya bakışındaki estetik deneyim; moderniteye karşı boşluk yaratmaya çalışan nostaljik ruhta gizlidir. Friedrich’in boşluğa bakışının nostaljik ve ideolojik anlamı; insanın ilk yaratıcı eyleminin kökenlerinin boşlukla kurduğu ontolojik ilişki de saklı olduğuna dair bir fikir yaratabilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Romantizm, Boşluk, Modernite, Köken, Caspar David Friedrich

Kaynak

Sobider Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

33

Künye

Sarıalioğlu, Rahman Işık. (2019). "Caspar David Friedrich: Boşluğun Kökeni". https://sobider.com/index.jsp?mod=makale_tr_ozet&makale_id=32255