İBN SÎNÂ’NIN TANRI ANLAYIŞININ DAYANDIĞI TEMEL İLKELER

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada İbn Sînâ’nın Tanrı anlayışının dayandığı temel ilkeleri belirlemeye çalıştık. Bunlar şöyle sıralanabilir: 1. Varlığının Zorunluluğu: Zorunlu bir varlık var olmalıdır. 2. Nedensizlik: Herhangi bir nedeni yoktur. 3. Teklik: Ortağı, dengi veya benzeri yoktur. 4. Birlik/ Basitlik: Çokluğu barındırmaz, bileşik değildir. 5. Etkinlik: İlim/Akıl. Bu ilkeler aynı zamanda İbn Sînâ’nın Tanrı ile ilgili anlattığı birçok hususun bir tasnifidir. Ancak bu ilkeler birbirleriyle açıklanabildikleri için birbirlerine indirgenebilirler. İşte bu çalışmada bu ilkeleri, bu ilkelerin içeriklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koymaya çalıştık.
In this study, we tried to determine the fundamental principles on which Ibn Sina’s Understanding of God is based. These principles canbe specified in this way: 1. The necessity of God’s existence: A necessary being must be existed. 2. Be causeless: There aren’t any causes for God. 3. Oneness: There isn’t any copartner, equivalent and counterpart. 4. Unity/simplicity: The God doesn’t involve any plurality and isn’t compound. 5. Efficiency: All-knowing/intellect. These principles are also classification of a lot of matters that Ibn Sina talked about God. However, these principles can be degrade each other, because they can be explained with each other. Here, in this study we tried to present these principles, the contents of them and the relationships of them with each other.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Din Bilimi

Kaynak

Diyanet İlmi Dergi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

50

Sayı

1

Künye