Covid-19 pandemisinin turist rehberleri üzerinde sektörde kalma ve ayrılma niyeti yönündeki etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Turizm sektörü doğası gereği krizlere karşı hassasiyet ve duyarlılık gösterir. Savaş, ekonomik kriz, doğal afet ve salgın gibi olayların turizm sektöründe öngörülemeyen krizlere neden olduğu söylenebilir. Yakın zamanda yaşanan Covid-19 Pandemisinin insan sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra, pandemi kapsamında alınan tedbirler de turizm sektöründe derin yaralar açmış ve durgunlukların yaşanmasına sebep olmuştur. Bu çalışmanın amacı turizm sektörünün bir bileşeni olan turizm rehberlerinin, Covid-19 Pandemisinden ne derecede etkilendiklerini, mesleklerini yapmaya devam etme ve meslekten ayrılma niyeti yönündeki etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda nitel araştırma tekniğinden faydalanılmış, veriler Türkiye'de faaliyet gösteren eylemli profesyonel turist rehberleriyle yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda Covid-19 Pandemisinin oluşturduğu olumsuz etkilere karşın turizm rehberlerinin mesleklerini bırakmayı düşünmedikleri, turizm rehberliği mesleğiyle ilgili tatmin düzeylerinin yüksek seviyede olduğu, bununla birlikte pandemi gibi öngörülemeyen kriz durumlarında hayatlarını idame ettirebilmek amacıyla ikinci bir meslek edinme eğiliminde oldukları kanaatine varılmıştır.
The tourism sector, by its nature, shows sensitivity and responsiveness to crises. It can be said that events such as war, economic crises, natural disasters, and pandemics lead to unforeseen crises in the tourism sector. The recent Covid-19 pandemic has not only threatened human health but also caused deep wounds and stagnation in the tourism sector due to the measures taken during the pandemic. The purpose of this study is to reveal the extent to which tourism guides, as a component of the tourism sector, have been affected by the Covid-19 pandemic and to assess its impact on their intentions to continue their profession or leave it. Qualitative research techniques were utilized in line with the purpose of the study, and data were collected through face-to-face interviews with active professional tourist guides operating in Turkey. As a result of the study, it has been concluded that despite the negative effects of the Covid-19 pandemic, tourism guides do not consider quitting their profession, their satisfaction levels with the tourism guiding profession are high, and nevertheless, they tend to acquire a second profession in order to sustain their lives during unforeseen crisis situations such as a pandemic.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Turizm, Tourism

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye