SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GÖÇ VE SURİYELİLERİN ENFORMEL İSTİHDAMI (Mardin Örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014-08-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Göç hareketleri günümüz toplumlarının temel bir parçasıdır. Türkiye, yakın geçmişinde, Balkanlar, Ortadoğu ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde yaşanan savaşlar, ekonomik bunalımlar vb. gibi nedenlerle göç hareketlerine hedef olmuştur. En son olarak Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş dolayısıyla bir milyon civarında Suriyeli Türkiye’ye göç etmiş, göçmenler Türkiye’nin farklı kentlerinde, işgücü piyasalarında farklı sektörlerde yer edinmişlerdir. Tahminen Suriyelilerin 50-90.000’i Mardin’de yaşamaktadır. Bu çalışma ile Suriye’den Türkiye’ye yaşanan göç hareketlerinin etkisi ile oluşan enformel işgücü ilişkilerinin varlığı Mardin ili örneğinde ele alınmaktadır. Suriyelilerin Mardin’deki enformel iş piyasalarına eklemlenme süreçlerinin ve şekillerinin izlerini sürmektedir. Mardin Şenyurt geçici sınır kapısında gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarına göre, Suriyelilerin Mardin ilindeki enformel ekonomik faaliyetlere eklemlenmeleri görece kolay olmuştur. Bu nedenler temel olarak şu başlıklarda toplanabilir; (1) Suriyelilerin Türkiye’deki konumlarına ilişkin hukuki çerçeve boşlukları, (2) Mardin ekonomisinin enformel yapısı ve (3) Mardin’deki kültürel (dil ve din birlikteliği) ve sosyal ağlar (akrabalık ilişkileri).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Suriye, göç, enformel istihdam, Mardin

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye