Emîr Mencek Paşa el-Yûsufî'nin şiirinde tasvir

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmamızda Osmanlı döneminde yaşayan Suriyeli şair Emir Mencek Paşa'nın şiirlerinde tasvir konusu ele alınmıştır. Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde edebî, ilmî, siyasi ve ictimaî olarak şairin yaşadığı dönem ele alınırken birinci bölümde şairin hayatı ve edebî kişiliği, ikinci bölümde ise şairin şiirlerinde tasvir incelenmiştir.
In our study, the subject of depiction is discussed in the poems of the Syrian poet Emir Mencek Pasha who lived in the Ottoman period. Our study consists of an introduction and two parts. In the introductory part of the study, the period of the poet's life as literary, scientific, political and ictimaî is discussed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dilbilim, Linguistics, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature, Arap edebiyatı, Arabian literature, Arap şiiri, Arabic poetry, Mencek Paşa el-Yusufi, Mencek Paşa el-Yusufi, Osmanlı Devleti, Ottoman State, Tasvir, Description, Şairler, Poets, Şiir, Poem

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye