“Avâmil’e Yapılan Şerhler Bağlamında İbrahim El-Kûrânî’nin Avâmil Tekmilesi.”

Küçük Resim Yok

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), 9 (1), ss. 315-335.

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Abdülkâhir el-Cürcânî ile Birgivî Mehmed Efendi'nin el-'Avâmil adlı eserleri, Arap dilinde önem atfedilen iki önemli çalışmadır. Bu eserler, Arap nahvinin temel kaidelerini özet bir şekilde ele almaktadırlar. Eskiden olduğu gibi günümüzde de önemini muhafaza eden bu eserlere, birçok tekmile ve şerh yapılmıştır. Bu tekmilelerden biri de İbrahim el-Kûrânî'nin Tekmiletü'l-'Avâmili'l-Cürcâniyye adlı eseridir. Ayet, hadis, mesel… gibi şevâhidle zengin bir muhtevaya sahip olan bu çalışma, birçok açıdan Avamil'in diğer tekmile ve şerhlerinden ayrılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Abdülkâhir Cürcânî, Avâmilü’l - mie, İbrahim Kûrânî, Birgivi Mehmed Efendi, Tekmiletü’l - Avâmili’l - Cürcâniyye, Avâmil, Avâmil Şerhleri.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye