2,4-DİAMİNO-6- PHENYL-1,3,5 TRİAZİNE AS EFFİCİENT CORROSİON İNHİBİTOR FOR MİLD STEEL İN HCL SOLUTİON

Küçük Resim Yok

Tarih

20/12/2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada 2,4-Diamino-6- Phenyl-1,3,5 triazine (DPT) 0,5 M HCl çözeltisinde yumuşak çeliğin korozyonu üzerine inhibitör etkisi farklı derişimlerde araştırılmıştır. Deneysel veriler EIS ve SEM teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. DPT’in yumuşak çelik yüzeyine adsorpsiyonunun Langmuir adsorpsiyon izotermine uyduğu tespit edilmiştir. DPT’in inhibisyon etkinliği, inhibitör moleküllerinin metal yüzeyine adsorplanarak koruyucu bir film oluşturması ile açıklanabilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Korozyon İnhibitörü, Elektrokimyasal teknikleri, Yumuşak çelik, Adsorpsiyon

Kaynak

15. ULUSLARARASI KOROZYON SEMPOZYUMU

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye