Yazar ve Okur İlişkisi Bağlamında: Bir Tereddüdün Romanı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

10/05/2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bir Tereddüdün Romanında Peyami Safa, yazdığı romanların okuyucuları konumunda olan iki kadın karakter Mualla ve Vildan ile yazarlık serüveni hakkında konuşmalar yapmaktadır. Romancı, kadın okuyucularına; romanını yaratım süreci, eserini oluştururken göz önünde bulundurduğu kıstaslar, romanlarındaki olmazsa olmazları, hedeflediklerine ulaşmadaki başarısı veya başarısızlıkları gibi konularda sanatını tanımlayacak nitelikte ipuçları vermektedir. Bu samimi paylaşımları, aynı zamanda yazarın kendi romancılığını kritiğe tabi tutması olarak da değerlendirmek mümkündür. Romancı ve okurları arasında cereyan eden bu konuşmalar; Edebiyat bilimi ve roman sanatı adına oldukça önemlidir. Bunlardan hareketle; Peyami Safa’nın roman türü ile ilgili düşünceleri ve kendi romancılığının karakteristiği hakkında çıkarımlarda bulunmak hedeflenmektedir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Asos II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye