Emek piyasasına katılan Suriyeli göçmen kadınların toplumsal cinsiyet rollerindeki dönüşüm: Mardin örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye zorunlu göç ettikten sonra iş yerleri açarak ücretli çalışma yaşamına katılan Suriyeli kadınların deneyimlerini incelemektedir. Bu bağlamda göçmen kadınların zorunlu göç sonrası kadınlık kimliğinde yaşanan dönüşümleri konu alan bu araştırma kadınların göç sürecini erkeklerden farklı deneyimlediği temelinden hareket etmekte ve göç sürecindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini görünür kılmayı amaçlamaktadır. Araştırmada kadın-göç ilişkisi, uluslararası göç teorileri ve toplumsal cinsiyet kavramı temelinde incelenmiştir. Araştırma, Mardin kentinin Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde iş yeri açan, zorunlu göçten önce ev kadını olarak yaşamını sürdürmüş 13 Suriyeli göçmen kadınla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemiyle yapılan bu araştırmada derinlemesine mülakatlarla toplanan anlatılar yorumlanmıştır. Bu bağlamda kadınların zorunlu göç süreciyle birlikte dönüşen toplumsal cinsiyet rolleri, ev dışı ücretli çalışmanın bu dönüşüm üzerindeki etkilerinin neler olduğu tartışılmıştır. Feminist bir perspektifle görüşmelerden edinilen bilgilerle bir yandan göç sürecinde kadınların maruz kaldıkları mağduriyetler görünür kılınmaya çalışılırken bir yandan da kadınların göç sürecindeki aktif konumlarına dikkat çekilmiştir. Ayrıca zorunlu göç ve uyum konusunda toplumsal cinsiyet rolü, söz konusu dönüşümlerin etkisiyle sunulmuştur. Dolayısıyla zorunlu göç sürecinde değişen kültürel ve ekonomik koşullara bağlı olarak kadınlık kimliğinin çeşitli dönüşümler geçirdiği ve bu dönüşümlerin kadınların uyum süreçlerine olumlu katkılarda bulunduğunu söylemek mümkündür. Araştırma, göç sürecinin kadınların özgül deneyimleri bağlamında toplumsal cinsiyet ve cinsiyet dinamikleri tarafından doğrudan yapılandırıldığını ortaya koyarak ilgili literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
This research examines the experiences of Syrian women, started working in paid employment after they migrated to Turkey due to the civil war that started in Syria in 2011. İn this context, this research, deals with the transformations in the female identity of immigrant women after forced migration, is based on the fact that women experience the migration process differently from men and aims to make gender inequalities in the migration process visible. In the research, the woman-migration relationship was examined on the basis of international migration theories and the concept of gender. The research was conducted with 13 Syrian migrant women who opened a business in the Artuklu and Kızıltepe districts of the city of Mardin and lived as housewives before the forced migration. The narratives collected through in-depth interviews were interpreted. With the information obtained from these narratives from a feminist perspective, the victimization of women in the migration process has been tried to be made visible, while attention has been drawn to the active position of women in the migration process. In this research conducted with qualitative research method, the transforming dynamics of femininity with the forced migration process and the effects of paid work outside the home on this transformation are discussed. In addition, the role of gender in forced migration and adaptation has been presented with the effect of these transformations. Therefore, it is possible to say that femininity identity has undergone various transformations depending on the changing cultural and economic conditions during the forced migration process and these transformations have contributed positively to the adaptation processes of women. The research aims to contribute to the relevant literature by revealing that the migration process is directly structured by gender and gender dynamics in the context of women's specific experiences.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyoloji, Sociology, Göçler, Migrations

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye