Dişi Carassius auratus’un gonad ve karaciğer dokusu yağ asidi içeriği.

Küçük Resim Yok

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma ile Carassius auratus’un gonad ve karaciğer dokularındaki total lipit, triaçilgliserol ve fosfolipitin yağ asidi kompozisyonu belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan balık örnekleri Mart (2009) dönemlerinde Atatürk Baraj Gölü’nden balıkçı ağı ile toplandı. Dişi balıkların gonad ve karaciğer dokuları taze olarak alınıp yaş ağırlıkları saptandıktan sonra; kloroform-metanol (2:1) karışımına konularak, -20 0C’de muhafaza edildi. Analizi yapılacak dokular, kloroform-metanol (2:1) karışımında homojenize edildi. Protein, karbonhidrat ve amino asitler gibi lipit olmayan safsızlıklar % 0.88’lik KCI ile yıkanarak uzaklaştırıldı. Örneklerdeki total lipitler, ince tabaka kromatografisi ile fosfolipit ve triaçilgliserol fraksiyonlarına ayrıldı. Fraksiyonlardaki yağ asitleri, asitli metanolde kaynatılarak metil esterlerine dönüştürüldü. Yağ asitlerinin yüzde içeriği, gaz kromatografi ile analiz edildi. Balıkların yağ asitlerinin yüzdelerinin karşılaştırılmasında SPSS 15 bilgisayar program uygulandı. İki grubun yağ asiti yüzdelerinin karşılaştırılması, t-testi ile yapıldı. Ortalamalar arası farkı saptamak için Duncan’ın (1955) “Multiple Range” testi kullanıldı. Yapılan istatistikler sonucu, veriler p<0.05 düzeyinde olduğu zaman farkların önemli olduğu kabul edildi. Dişi C. auratus’un gonad dokusundaki total lipit, yaş ağırlığa göre 5.13, karaciğer dokusunda ise 0.55 gr/100 gr olarak bulundu. C. auratus’nun gonad ve karaciğer dokularındaki total lipit, triaçilgliserol ve fosfolipit fraksiyonlarında doymuş yağ asitleri (SFA) içinde en çok palmitik (C16:0), tekli doymamış yağ asitlerinden (MUFA) oleik (C18:1n-9) ve çoklu doymamış yağ asitlerinden (PUFA) ise arakidonik asit (AA, 20:4n-6) ve eikosapentaenoik asit (EPA, C20:5n-3) ile önemli n-3 yağ asitlerinden olan dokosaheksaenoik asit (DHA, C22:6n-3) yüksek miktarda bulunmuştur. Karaciğer lipit metabolizması bakımından önemli bir organdır. Bu organ; aynı zamanda yağ asitlerinin alımı, oksidasyonu ve dönüşümü ile uzun zincirli yüksek derecede doymamış yağ asitlerinin diğer dokulara sağlanması gibi önemli role de sahiptir. Balıkların karaciğer lipitlerinde, major yağ asitleri benzerlik gösterir. Araştırılan birçok balıkta SFA’lar içinde en çok 16:0, MUFA’lar içinde 18:1n-9, PUFA’lar içinde ise 22:6n-3 ve 20:5n-3 bulunmaktadır. Önemli enerji kaynağı olan lipitler; metabolizma, büyüme ve gamet üretimi için kullanılırlar. Yağ asitleri, embriyonun büyümesi için, yumurta hücresinde birikir ve özelikle PUFA’ların, embriyonun büyümesinde kullanılır. Eşey hücrelerinin oluşmasında PUFA’lara büyük gereksinim vardır. Birçok çalışmaya göre, 16:0, dişi balıklarda yumurtaların oluşum safhasında temel metabolik enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Oleik asit, gonat gelişimi esnasında, PUFA’lar da üreme esnasında metabolik enerji kaynağı olarak rol oynamaktadır Dişi C. auratus’nun gonad ve karaciğer dokusunun kalitatif yağ asidi içeriği benzer bulunmuşsa da kantitatif olarak bazı farkların olduğu söylenebilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Carassius auratus, fosfolipit, triaçilgliserol

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye