Gaziantep şehir markalaşmasının yabancı yatırımcıları çekmedeki rolü: Arap projeleri üzerine bir saha çalışması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kenti diğer şehirlerden ayırt etmek için özgün karakterini öne çıkaran Marka, aynı zamanda çeşitli paydaşların işbirliği ile şehrin kimliğinin yansıtılmasına ve hedef kitlenin zihninde olumlu bir imaj yaratılmasına katkıda bulunuyor. Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olan Gaziantep şehri, onu Marka bir şehir haline getiren tarihi, kültürel ve sosyal zenginliğe sahiptir, Ayrıca Gaziantep'te çok sayıda yabancı yatırımcı bulunmaktadır, bu nedenle araştırma çalışması, Gaziantep markasının yabancı yatırımcıları çekmedeki rolünü bilmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, "Gaziantep markasının yabancı yatırımcıları çekmedeki rolü nedir" ana sorusuna cevap vererek, ve Gaziantep markasının bir dizi boyutunun (Şehrin itibarı- şehrin doğası- devlet hizmetleri- yatırım ve iş imkanları) yabancı yatırımcıları çekmedeki rolünü inceleyen bir dizi alt soru aracılığıyla Nitel yaklaşımı takip ederek ve araştırma örneklemi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yaparak incelemektir. Araştırmada, yabancı yatırımcıları çekmede kentin itibarı, kentin doğası ve devlet hizmetlerinin her birinin bir rolü olduğu sonucuna varıldı. En belirgin rolü ise yatırım ve iş imkanların çeşitliliği olduğu ortaya çıktı. Araştırmacı, yabancı yatırımcıları çekmede önemli bir role sahip olması nedeniyle, yetkililer ve tüm paydaşlar tarafından kentin itibarının geliştirilmesine devam edilmesinin önemini tavsiye ediyor, bu, yabancı yatırımcıların başarılarını vurgulayarak ve yatırımlarına göre gerçekleşen gelişimi teşvik ederek yapılır. Ayrıca araştırmacı gerekli düzeltmelerin zamanında yapılabilmesi için Gaziantep markasının boyutlarının planlananlara göre ölçülmesine katkı sağlayan periyodik araştırmalar yapmayı tavsiye eder.
The brand highlights the unique character of the city in order to distinguish it from other cities. It also contributes to reflecting the identity of the city and creating a positive image in the mind of the target audience, in cooperation among the various stakeholders. Gaziantep city is one of the most important industrial and commercial centers in Turkey, and it has a historical, cultural and social wealth that made it become a branded city, in addition there are a good number of foreign investors, so the current research was carried out in an attempt to know the role of the brand of Gaziantep city in Attracting foreign investors. The purpose of the research was to examine the role of the brand dimensions of Gaziantep in attracting foreign investors by answering the research question "What is the role of the brand of Gaziantep in attracting foreign investors" through a number of sub-questions that examine the role of a number of dimensions of the brand of Gaziantep city (the city's reputation - the nature of the city - government services - investment and business fields) in attracting foreign investors, by adopting a qualitative approach and conducting semi-structured interviews with the research sample. The research concluded that there is a role for the city's reputation, the nature of the city, and government services in attracting foreign investors. While the most prominent role was the diversity of investment and business fields. The researcher recommends the necessity of continuing to develop the city's reputation by officials and all stakeholders, due to its contribution to an important role in attracting foreign investors, by highlighting the successes of foreign investors and promoting the development taking place according to their investments. In addition to conducting periodic research that contributes to measuring the role required for the dimensions of the brand of Gaziantep city compared to what is planned in order to make the necessary modifications in a timely manner.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşletme, Business Administration

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye