“Ebû Abdillah Celalüddin ed-Devvânî ve Risâle fî i‘râb-ı lâ ilâhe illâllah Adlı Eseri”,

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Ekev Akademi Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kelime-i Tevhîd İslam’ın temel esaslarındandır. Bu nedenle bu konuyla ilgili birçok eser kaleme alınmıştır. İslâm düşünce tarihinde önemli yeri olan ve birçok eser kaleme alan Celâluddîn ed-Devvânî’nin “Risâle fî i‘râbi lâ ilâhe illallâh” adındaki eseri kelime-i tevhîdin i‘râbıyla ilgili olarak kaleme alınmış önemli bir eserdir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kelime-i tevhîd, Celâluddîn ed-Devvânî, Risâle fî i‘râbi lâ ilâhe illallâh , i‘râb.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye