TÜRKİYE’NİN DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE KADIN İSTİHDAMI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ (TR81, TR82, TR83, TR90, TRC1, TRC2 VE TRC3 ÖRNEĞİ)

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İKSAD Yayınevi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Özet

Kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu çalışmada, Türkiye‟de TR81, TR82, TR83, TR90, TRC1, TRC2 ve TRC3 Düzey 2 bölgeleri kapsamında 2004-2017 döneminde kadın istihdamı ile kişi başına düşen milli gelir arasında ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Analiz için panel veri modelleri kullanılmıştır. Çalışmanın ampirik bulguları, TR81, TR82 ve TRC1 bölgelerinde kadın istihdamı ile kişi başına düşen milli gelir arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. TR83 ve TRC 90 bölgelerinde anlamlı ve negatif ilişkiler tespit edilmiştir. TRC2ve TRC3 bölgelerinde ise kadın istihdamı ile kişi başına düşen milli gelir arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kadın istihdamı, Panel veri analizi

Kaynak

SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL KONULAR ve MULTİ-DİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye