ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Özet

Araştırmada öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca katılımcı tutumlarının i) cinsiyet, ii) sınıf ve iii) öğrenim görülen anabilim dalı bağımsız değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Tarama modeli ile gerçekleştirilen araştırmaya, 2012-2013 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde öğrenim gören 386 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği (BDEYTÖ) kullanılmıştır. BDEYTÖ, Arslan (2006) tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının BDE’ye yönelik tutumlarının olumlu olduğu saptanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Öğretmen, Eğitim

Kaynak

YILDIZ INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATİON RESEARCH

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye