2013 Yılı Karain Mağarası Kazıları

Özet

Kazı çalışmaları E ve B Gözü olmak üzere 2 ayrı gözde gerçekleştirilmiş olup kazılar sonucunda E Gözü'nde Pleistosene ait seviyelerden Alt Paleolitik, B Gözü'nde ise Holosene ait seviyelerden Geç Neolitik Dönem ile Kalkolitik Çağa ait buluntular açığa çıkarılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye