Ziyaretçilerin Yavaş Turizm Motivasyonlarının Belirlenmesi: Halfeti Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı Halfeti’yi ziyaret eden yerli ziyaretçilerin yavaş turizm motivasyonlarını ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma yaklaşımı kapsamında tasarlanan bu çalışmada veriler uygun (amaçlı) örnekleme yöntemiyle yüz-yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler 2021 yılının Ekim ayında yavaş kent Halfeti’yi farklı zamanlarda ziyaret eden 12 ziyaretçiden toplanmıştır. Elde edilen verilerin betimsel analizi sonucunda, ziyaretçilerin yavaş kent Halfeti’yi ziyaret etmeye iten itici seyahat faktörler; kendini yansıtma ve keşif, merak ve kültürel bilgilenme, kaçış ve rahatlama olarak belirlenmiştir. Çekici seyahat motivasyon faktörleri olarak da Halfeti’nin doğası, tarihi ve mimarisi, yavaş kent olması ve gastronomik çekicilikler olarak saptanmıştır. Araştırma sonucunda çalışmanın teorik katkısı ve yönetimsel öneriler tartışılmıştır.
The aim of this study is to reveal the slow tourism motivations of local visitors visiting Halfeti. In this study, which was designed within the scope of qualitative research approach, data were obtained by using face-to-face interview technique with convenient (purposive) sampling method. Data were gathered from 12 visitors who visited the slow city Halfeti at different times in October 2021. As a result of the descriptive analysis of the data obtained, the push factors for visitors to visit the slow city Halfeti; self-reflection and discovery, curiosity, and cultural knowledge, escape and relaxation. The nature, history and architecture of Halfeti, being a slow city and gastronomic attractions were determined as pull travel motivation factors. As a result of the research, the theoretical contribution of the study and managerial implications were discussed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yavaş turizm, Halfeti

Kaynak

GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

1

Künye

Kodaş, B. & Özçelik, M. (2022). Ziyaretçilerin Yavaş Turizm Motivasyonlarının Belirlenmesi: Halfeti Örneği . GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences , 5 (1) , 58-72 . DOI: 10.53353/atrss.1050740