Anadolu Kökenli Heykeltıraşlık Eserleri Üzerinde Görülen Himation ve Toga Giysileri

Küçük Resim Yok

Tarih

12.12.2019

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Amasya Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmada günlük kullanımının dışında statünün bir göstergesi olarak giysilerin Yunan ve Roma Dönemi buluntu örnekleri üzerinden incelenerek ortaya konulması amaçlanmıştır. Buluntuları oluşturan temel materyaller arasında heykeller, kabartmalar, lahitler, mezar stelleri ve mozaikler yer almaktadır. Himation, bir Yunan elbisesidir. Toga ise sadece Roma vatandaşları tarafından giyilebilen bir elbisedir. Toganın Cumhuriyet Dönemindeki formu Yunanların himationu ile oldukça benzerdir. Romalıların bu tipteki togası araştırmacılar tarafından “Pallium/himation Tipinde Toga” olarak isimlendirilmiştir. Himation ve toga elbiseleri formları bakımından birbirinden ayrılmaktadır. Yunanların himationu dikdörtgen kesime sahipken Romalıların togası dairesel kesimlidir. Türkiye’de bu kapsamda onbir adet pallium tipinde togalı heykel kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan örnekler “Pallium A, B ve C” isimleri altında değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmalarda Anadolu’da “Pallium A” tipinde bir örnek tespit edilememiştir. “Pallium B” tipinde üç, “Pallium C” tipinde ise beş örnek değerlendirilmiştir. Üç örnek ise gruplandırılamayan örnekler kapsamında ele alınmıştır. Himation ve toganın en erken formu birbirine oldukça yakındır. Bu nedenle tam olarak bir ayrıma varabilmek adına kayıt altına alınan eserlerden yola çıkılarak himation ve toga ayrımı irdelenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Toga, himation, Yunan ve Roma Dönemi, Roma heykeltraşlığı, Roma giysileri

Kaynak

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6, 2019

Sayı

6

Künye