İzhâru'l-Esrâr kitabı üzerine Şerhu Netâici'l-Efkâr üzerine olan El-'Attâr Haşiyesi'nin ?tahkik ve incelemesi (Sayfa 1-32 arası)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Arap mirasımız bize cömert davranmaya hala devam ediyor. Yakında yaşamımızın her alanında bize yarar sağlayacak her biri birer hazine olan bu cevherler her gün yüze çıkarılıyor, Alimler, bu eserleri için özel gayret sarf etmiştir. Eski eserlerden, Netâici'l-Efkâr üzerine olan Attâr haşiyesi kütüphanelerin raflarından indirilmeyi bekleyip, onu araştıracak ve okuyacak araştırmacıları beklemektedir Şimdiye kadar araştırmacıların dahi bu eseri tetkik etmemesi bu el yazmasının önemini gösteriyor. Bu el yazması eser bilgi açısından değeri önem arz eden bir eserdir. Bu eseri Müellif kendi el yazısıyla hicri 1222'de yazmıştır. Hattı okunur ve anlaşılır biçimdedir. Hasan el-Attâr, engin bir bilgiye, derin bir kültüre, araştırmacı ve çok yönlü bir analiz yeteneğinde sahipti. O, çok yönlü bilgi prensiplerine hakimdi. Nahiv ilmiyle ilgili birçok kitabı bulunuyordu. Bunların en meşhuru ise Netâici'l-Efkâr üzerine olan Attâr haşiyesi adlı eseridir. Bu eserin bir bölümü ile ilgili incelemede bulundum. Bu el yazması eser, nahivde eşsiz ve değerli haşiyelerdendir. Müellif haşiyesinde konuları geniş çaplı ele almış, sadece konulara açıklama getirmekle yetinmemiştir. Aksine kitabın konularını incelemeye tabi tutarken bazı sarf belagat vb. konuları da ele alarak izahlarda bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim ayetlerini, Hadis-i Şerifleri ve Arap Şiirlerini delil olarak bolca kullanmıştır. Kelimelerin kök anlamları ile ilgili bilgi vermek amacıyla Firuzabadi'nin el-?amûsü'l-mu?ît'inden yararlanmıştır. Bu el yazma eserdeki çalışmam iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, İzhârü'l-Esrâr müellifi Birikli'nin, Netâici'l-Efkâr'ın müellifi Mustafa b. Hamza'nın ve Haşiye'nin müellifi Hasan b. Attar'ın hayatları hakkında bilgi verdim. İkinci bölümde ise el yazması eserin ( başından 32 sayfaya kadar ) incelemesini ve tahlilini yaptım. Yaygın olarak kullanılan bilimsel yöntemleri esas alarak kitabı inceledim, Buradaki amacım müellif tarafından yazılan eserin aslına en yakın şekilde, el yazma eserlerini en güzel tarzda, ince detaylarla açıklığa kavuşturmaktır. Müellifin kendi el yazısıyla yazdığı kitabı esas alarak inceleme yaptım Netaicü'l-Efkâr isimli eserin tamamını harekelendirdim. Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerinde tamamını harekelendirdim. Kitapta adı geçen kişilerle ilgili bilgilere yer verdim.
Our Arab heritage continues to be a gift, and we are always blessed with its hidden jewels which shows both the value of this heritage and the dedicated efforts of its scholars. Al-Attar's guide is one of the heritage books that has been waiting on the shelves of museums to be revealed and put in the hands of readers and researchers. The importance of this manuscript is that it has not been studied and examined by researchers yet. It is also a manuscript of scientific importance which was written by the author in 1222 AH which makes it even more valuable. Imam al-Sheikh al-Attar (may Allah have mercy on him) was knowledgeable, deeply cultured, and had many publications in different sciences. He has many works in Syntax and perhaps one of the most famous of these books is Attar Guide to Explain the Results of Ideas, which I have partly investigated. This manuscript is one of the valuable and precious guidebooks in Syntax. The author was elaborate in his explanation and not only he explained grammatical issues but also expounded on some important aspects in Morphology, and rhetorical issues. He has also extensively cited from the Holy Quran, the Hadith and the poetry of the Arabs. Furthermore, he supported his explanation of the meanings of the most important linguistic sources using Fayrouz Abadi's Ocean Dictionary. My work in this manuscript has two parts: In the first section, I spoke about the lives of the author of the book Showing Secrets and Mustafa bin Hamza the author of The Results of Ideas and Hassan Attar, the author of Footnote. The second section is investigating part of a manuscript, from the first manuscript to the saying: 'did not say declension'. The standard scientific method was applied in the investigation, and my purpose was to bring out the manuscript text in the most precise way both in the form and content and ideas are expressed in their closest meaning intended by the author. I edited the text and adhered to precision and scientific honesty. The analysis of the book was based on the original copy which was written by the author himself. Both diacritics and punctuation were fully-added to the basic text of the Book of Secrets, The same was done for the Holy Quran verses, the Hadith, poetic verses and proverbs. They were also translated into the texts mentioned in the dissertation.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Arapça eski eserler, İzhârü'l-Esrâr, Netaicü'l-Efkâr, Attâr Haşiyesi, İnceleme, Arab heritage, Showing Secrets, the Results of Ideas, Attar Guide, Investigation, Dilbilim, Linguistics, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature, Arap edebiyatı, Arabian literature, Arapça, Arabic, Dil bilim, Linguistics, Dilbilgisi, Grammar, Hasan el-Attar, Hasan el-Attar, Haşiye, Hashiya, Haşiye, Hashiya, Şerh-i Pend-i Attar, Şerh-i Pend-i Attar

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye