Korku ve kaygının sembolik anlamda resme yansıması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Korku ve kaygı, doğmuş olmanın bir bedelidir. Ve her doğan birey; daha ağır bir mirasla doğar, yaşar denilebilir. İnsanlık, "mevrus" korku ve kaygılarla bir toplumsal bellek oluşturdu. Bazen türünü yücelti, bazen de yok olmasına neden oldu. Korku ve kaygılarından dolayı zamanla yerleşik yaşama geçiş yaptı. Zamanla insanlık; gelişti, modernleşti, yalnızlaştı, sanata sığındı ve resimler çizdi. Korku ve kaygılarını bir ifade biçimi olan resim sanatı ile ortaya koydu. Bu açıdan bu yaşantılar, zamansal akışlar, tarihsel boyutlar; Kierkegaard, May, Sennett, Duhm, Svendsen ve Cioran gibi düşünürlerin yaklaşımları üzerinden ele alınmıştır ve teolojik öyküler üzerinden irdelenmeye çalışılmıştır. Bu tez/sanat eseri raporunda, korku ve kaygı kavramlarına açıklık getirilerek, ileriki bölümlere ışık tutmak amaçlanmıştır. Korku ve kaygı kavramlarının; psikolojik, sosyolojik, teolojik ve felsefi boyutları analiz edilerek, yaratıcılık ve ölüm kavramları ile ilişkilendirilerek bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu boyutların zamansal dinamikleri ve bu dinamiklerin resim sanatına etkileri, araştırmanın alt amacını oluşturmaktadır. Merkeze alınmak istenilen esas nokta korku ve kaygının varoluşsal yalnızlık ve sanatçı üzerindeki yapıcı ve yıkıcı unsurlarıdır. Ayrıca; yabancılaşma, ölüm, benlik, endüstrileşme, toplumsal hafıza gibi kavramların kaygı ile etkileşimleri analiz edilmeye çalışılmıştır.
Fear and anxiety are a cost to being born. And every born individual; can be said that he is born with a heavier legacy and lives. Humanity has created a social memory with fears and anxieties "as a legacy". Sometimes it glorified its species, and sometimes caused its extinction. Due to his fears and anxieties, he transitioned to a settled life in time. Humanity over time; developed, modernized, universalized, isolated, took refuge in art and made paintings. He revealed his fears and anxieties with the art of painting, which is a form of expression. In this respect, these experiences, temporal flows, historical dimensions; It has been discussed through the approaches of thinkers such as Kierkegaard, May, Sennett, Duhm, Svendsen and Cioran and tried to be examined through theological stories. In this thesis/artwork report, it is aimed to shed light on the next chapters by clarifying the concepts of fear and anxiety. It has been tried to reach a conclusion by analyzing the psychological, sociological, theological and philosophical dimensions of the concepts of fear and anxiety and associating them with the concepts of creativity and death. The temporal dynamics of these dimensions and the effects of these dynamics on the art of painting constitute the sub-purpose of the research.The main point want to be taken into the center is the existential loneliness of fear and anxiety and their constructive and destructive effects on the artist. In addition, the interaction of concepts such as alienation, death, self, industrialization and social memory with anxiety has been tried to be analyzed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Korku, Kaygı, Korkuluk, Yaratıcılık, Akıl, Fear, Anxiety, Scarecrow, Creativity, Mind, Güzel Sanatlar, Fine Arts, Kaygı, Anxiety, Kaygı düzeyi, Anxiety level, Korku, Fear, Resim sanatı, Painting art, Sembolik anlatım, Symbolic expression, Sembolik etkileşim, Symbolic interaction, Yaratıcılık, Creativity

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye