Çevresel Kuznets Eğrisinin Sektörel Analizi: Gelişmiş Ülkeler Örneği

Küçük Resim Yok

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Journal Of Social and Humanities Sciences Research

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerinde, hızlı sanayileşme faaliyetleri çevreye zarar vermektedir. Bu çalışmanın amacı, gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin CO2 emisyonu ve alt bileşenlerine etkisini araştırmaktır. Bu bağlamda ulaşım, imalat sanayi ve meskenlerden (ticari ve kamu) kaynaklanan CO2 emisyonu ile ekonomik büyüme ilişkisi Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) hipotezi çerçevesinde panel veri yöntemleri ile analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler birinci farkları alındığında durağan hale gelmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Pedroni panel eşbütünleşme testi ile tespit edilmiştir. FMOLS tahmincisi sonuçları, gelişmiş ülkelerin çoğunda ters-U şeklindeki ÇKE hipotezinin ulaşımdan kaynaklanan CO2 emisyonuna bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler: Çevresel Kuznets Eğrisi, Panel Eşbütünleşme ve FMOLS.

Anahtar Kelimeler

Çevresel Kuznets Eğrisi, Panel Eşbütünleşme ve FMOLS

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye