Çağdaş sanat uygulamalarında fotoğrafın kullanmı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Fotoğraf makinesinin icadı görüntü elde etme konusunda insanlığa köklü yenilikler getirmiştir. Fotoğrafın teknik anlamda sahip olduğu imkanlar belge ve tanıklık anlamında radikal değişimler meydana getirmiştir. Fotoğrafın görüntü elde etme konusundaki özellikleri, fotoğrafı diğer sanat türleri arasında farklı bir konuma yerleştirmiştir. Çağın ilerlemesiyle birlikte fotoğrafın kullanımı klasik anlamda görüntü elde etmekten ziyade sanatsal üretim alanında yerini almıştır. Fotoğrafın sanat alanına girmesi sanatın daha geniş ifade olanağına sahip olmasını sağlamıştır. Böylece fotoğraf bir sanat olarak teknik kullanımın bir sonucu olarak günümüze kadar yaşamın tüm alanlarında etkili bir şekilde kullanılmıştır. Fotoğraf görme biçiminin yeni bir anlam kazandığı bu süreçte sanat alanında birçok değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir. Çağdaş sanat uygulamalarında fotoğrafın kullanılması 1830'lu yıllardan fotoğrafın sanat türü olarak kabul edilmesi ve fotoğrafın gündelik hayatın bir kaydı olmaktan çıkarılmasıyla sanatsal bir ifade aracına dönüşmesinden söz etmek mümkündür. Belgeleme ve tanıklık etme amacıyla çağdaş sanatta fotoğrafın kullanımı oldukça yaygın bir duruma dönüşmüştür. 1960'lı yıllarda kavramsal sanata paralel olarak kavramsal olarak fotoğrafın kullanılması bu açıdan önemli görülmektedir. Bahsedilen gelişmeler çerçevesinde tarihsel süreç içerisinde fotoğrafın dönüşümü ve sanatsal anlamda ifade gücüne ışık tutmak amaçlanmıştır.
The invention of the camera has brought radical innovations to humanity in obtaining images. The technical possibilities of photography have led to radical changes in documents and testimony. The characteristics of photography in obtaining images have placed photography in a different position among other types of art. With the progress of the era, the use of photography has taken its place in the field of artistic production rather than in the classical sense of achieving images. The introduction of photography into the field of Art allowed art to have a wider opportunity for expression. So the photo was effectively used as a result of technical use as an art in all areas of life until today. In the process, the way you see photos has gained new meaning, it has made many changes and transformations in the field of art. It is possible to talk about the use of photography in contemporary art applications from the 1830s when photography was accepted as an art type and photography became a tool of artistic expression by removing it from being a record of everyday life. The use of photography in contemporary art to document and testify has become quite common. In the 1960s, the use of conceptual photography in parallel with conceptual art was considered important. Within the framework of these developments, it is intended to shed light on the transformation of photography and the power of artistic expression in the historical process.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çağdaş Sanat, Belgesel, Fotoğraf, Belge, Contemporary Art, Documentary Photography, Document, Testimony, Güzel Sanatlar, Fine Arts, Belgesel fotoğraf, Documentary photography, Fotoğraf, Photograph, Fotoğraf sanatı, Photography art, Güncel sanat, Contemporary art, Modern sanat, Modern art

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye