Paylaşım ekonomisi içerisinde Airbnb'yi tercih eden turistlerin motivasyon ve deneyimi: Mardin örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Gelişen bilgi teknolojileri ışığında, Airbnb turistler için birçok avantajlar sunmakta ve uluslararası düzeyde yaygın bir kullanım ağına sahip olduğu gözlenmektedir. Airbnb turistlere konaklama açısından sayısız seçenekler sunmakta olan çevrimiçi bir uygulama özelliği göstermesine ek olarak maliyet açısından avantajlar sunması ve sahip olduğu kullanım kolaylığı ile dünya çapında gezginler tarafından tercih edilen önemli bir platform olmuştur. Tez kapsamında gelişen bilgi teknolojilerinin turistlere sunduğu alternatif konaklama seçeneklerinden biri olan Airbnb platformu kullanıcılarının, paylaşım ekonomisine katılım motivasyonlarını belirlemek ve kullanım sonrası deneyimlerini incelemektir. Tezin alan araştırması için nitel yöntem seçilmiş ve çalışma Mardin ilini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere uygulanmıştır. Araştırmanın analiz birimini amaçlı örneklem metodu ile seçilen 9'u yerli 16'sı yabancı 25 turist oluşturmaktadır.
In light of developing information technologies, Airbnb offers many advantages for tourists, it can be seen that it has a widespread usage network at the international level. Airbnb has become an important platform preferred by travelers around the world with its cost advantages and ease of use, in addition to being an online application that offers numerous options for tourists in terms of accommodation. Them aim of the thesis is to determine the motivations of Airbnb platform users in the sharing economy and to examine their post-use experiences. The qualitative method method was chosen for the field research of the thesis and the study was applied to domestic and foreign tourists visiting the province of Mardin. The analysis unit of the research consists of 25 participants, 9 domestics and 16 internationals, selected by purposeful sampling method.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Turizm, Tourism

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye