MARDİN İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

dc.authorid0000-0002-2393-483Xen_US
dc.date.accessioned2023-12-29T06:13:50Z
dc.date.available2023-12-29T06:13:50Z
dc.date.issued18.12.2023en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.description.abstractBirinci endüstri devrimiyle büyük bir ivme kazanan teknolojik, ekonomik ve sosyal kalkınma günümüzde de devam ederken doğal kaynakların giderek azalmasını, kirlenmesini, doğadaki ekolojik dengenin bozulmasını ve beraberinde doğal felaketleri de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle günümüzde bunun farkına varan ülkeler doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş yapmaktadırlar. Bu amaçla da üretim tarafında sürdürülebilirliğin sağlanması için işletme düzeyinde, yerel düzeydeki işletmeler arasında ve bölgeler arasında çeşitli kavramlar ve uygulamalar görülmektedir. Bu uygulamalardan biri de işletmeler arasında atık, enerji, malzeme, su vb. aktarımına dayanan endüstriyel simbiyoz (ortakyaşarlık) kavramıdır. 1960‘lı yıllarda dünyada görülmeye başlayan endüstriyel simbiyoz uygulamaları giderek artmakta ve işletmeler arasında bu konudaki potansiyel sürekli araştırılmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB)‘de faaliyette bulunan imalat işletmeleri arasında endüstriyel simbiyoz olanaklarının araştırılmasıdır. Bu amaçla ilgili kurumlardan işletmelerin isim, sektör, atık türü vb. bilgileri ile mevcut simbiyotik ilişkilere ait veriler alınmış ve sektörlere göre sınıflandırılmıştır. Sonrasında, işletmelerin atık türlerine göre aralarında olabilecek simbiyotik ilişkiler, Türkiye‘de ve dünyada daha önce yapılmış çalışmaların raporları ile literatürdeki bilgilere göre araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aynı veya farklı sektörler arasında potansiyel simbiyotik ilişkiler tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda bu ilişkilere göre şematik olarak mevcut ve potansiyel simbiyoz ağı oluşturulmuş ve belirlenen potansiyel simbiyotik ilişkilerin uygulanabilmesi için çeşitli öneriler geliştirilmiştir.en_US
dc.identifier.citationAkdağ, R. (2023). Mardin İli Organize Sanayi Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması. Zihni Alpçelik (Ed.). II. Uluslararası Avrupa Bilimsel Araştırmalar ve Teknolojik Gelişmeler Kongresi (25-26 Kasım 2023). s.113-114. Aysima International Publish Houses.en_US
dc.identifier.endpage114en_US
dc.identifier.startpage113en_US
dc.identifier.urihttps://www.europescience.org/
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/5336
dc.institutionauthorAkdağ, Recep
dc.language.isotren_US
dc.publisherAysima International Publish Housesen_US
dc.relation.ispartofII. Uluslararası Avrupa Bilimsel Araştırmalar ve Teknolojik Gelişmeler Kongresi Kitabıen_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndüstriyel Simbiyozen_US
dc.subjectDöngüsel Ekonomien_US
dc.subjectSürdürülebilir Üretimen_US
dc.subjectMardin Organize Sanayi Bölgesien_US
dc.titleMARDİN İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASIen_US
dc.typeConference Objecten_US

Dosyalar

Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: