Mardin ve Diyarbakır’da Yer Alan Restoranlara Yönelik Müşteri Şikâyetlerinin İncelenmesi: Tripadvisor Örneği

dc.authorid0000-0003-0309-3583en_US
dc.authorid0000-0001-8913-9532en_US
dc.contributor.authorKodaş, Betül
dc.contributor.authorÜzülmez, Meral
dc.date.accessioned2022-01-06T12:53:26Z
dc.date.available2022-01-06T12:53:26Z
dc.date.issued2021en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümüen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, turistik destinasyon niteliği taşıyan Mardin ve Diyarbakır’dafaaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerine yönelik yapılan çevrimiçi şikâyetlerinincelenmesidir. Bu çerçevede, Mardin ve Diyarbakır’da hizmet veren yiyecek içecekişletmelerini ziyaret eden misafirlerin olumsuz deneyimleri sonucunda ortaya çıkan şikâyetunsurları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini toplamda 1424 yorumoluştururken, yorumlar içerik ve betimsel analiz tekniği ile incelenmiştir. Araştırmanınbulgularına göre, Mardin ve Diyarbakır’daki yiyecek içecek işletmelerine yapılan şikâyetleratmosfer, gıda, servis ve diğer şikâyetler olmak üzere dört farklı kategoride ele alınmıştır.Genel olarak her iki destinasyonda da lezzet, fiyat, kötü servis ve hijyen unsurlarının en fazlaşikâyet edilen konular olduğu saptanmıştır. Çalışmanın sonucunda turizm uygulayıcılarınayönelik öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to investigate the online negative review stowards food and beverage businesses in Mardin and Diyarbakır destinations. In this context, the complaint elements that reveal as a result of the negative experiences of the guests visiting the food and beverage business serving in Mardin and Diyarbakır were tried to be determined A total of 1424 negative reviews that consist of the sample of the study were examined through content and descriptive analysis technique According to the findings of the study, it was determined that complaints made to food and beverage business in Mardin and Diyarbakır destinations were addressed in four different categories as atmosphere, food, service, and other complaints. In general, taste, price, bad service, and hygiene factors were the most complained issues in both destinations. At the end of the study, suggestions for tourism practitioners were discussed.en_US
dc.identifier.citationKodaş, B. & Üzülmez, M. (2021). Mardin ve Diyarbakır'da Yer Alan Restoranlara Yönelik Müşteri Şikayetlerinin İncelenmesi: Tripadvisor Örneği . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 25 (2) , 485-505en_US
dc.identifier.endpage505en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage485en_US
dc.identifier.trdizinid452726en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVeU56STJOZz09/investigation-of-customer-complaints-towards-restaurants-in-em-mardin-em-and-diyarbakir-case-of-tripadvisor
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2972
dc.identifier.volume25en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.ispartofAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRestoranlar, Çevrimiçi şikâyetler, Tripadvisor, Mardin, Diyarbakıren_US
dc.subjectRestaurants, Online Complaints, Tripadvisor, Mardin, Diyarbakıren_US
dc.titleMardin ve Diyarbakır’da Yer Alan Restoranlara Yönelik Müşteri Şikâyetlerinin İncelenmesi: Tripadvisor Örneğien_US
dc.title.alternativeInvestigation of Customer Complaints Towards Restaurants in Mardin and Diyarbakır: Case of Tripadvisoren_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Mardin ve Diyarbak__r___da Yer Alan Restoranlara Y__nelik M____teri __ikayetlerinin __ncelenmesi_ Tripadvisor __rne__i[#839485]-1443992.pdf
Boyut:
1.13 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Full Text - Article
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: