ALGILANAN HİZMETKÂR LİDERLİĞİN ÇALIŞANIN TÜKENMİŞLİKDÜZEYİNE ETKİSİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Uluslarası Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırmanın amacı, algılanan hizmetkâr liderlik davranışlarının şirket çalışanlarının tükenmişlik düzeyine etkisini belirlemektir. Çalışmada enerji sektöründe faaliyet gösteren işletme çalışanlarına toplamda 250 anket dağıtılmış ve anketlerden 170 geçerli anket geri dönüşü elde edilmiştir. Veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, algılanan hizmetkâr liderlik davranışları ile çalışanın tükenmişlik davranışları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu kapsamda, hizmetkâr liderliğin alt bileşenlerinden güçlendirme, tevazu, sorumlu yöneticilik davranışlarının çalışanların tükenmişlik davranışlarını olumlu yönde etkilediği, cesaret, geride durma ve hesap verebilirliğinin ise, tükenmişliğin alt bileşenlerinden olan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Liderlik, Hizmetkâr Liderlik, Tükenmişlik, Çalışan Tükenmişliğ

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

30

Künye

G. KURNAZ and A. ABUL, “ALGILANAN HİZMETKÂR LİDERLİĞİN ÇALIŞANIN TÜKENMİŞLİKDÜZEYİNE ETKİSİ,” Uluslarası Sosyal Bilimler Dergisi, no. 30, pp. 564–579, Oct. 2016.