VEJETARYEN BESLENEN TÜKETİCİLERİN BESLENME İLE DESTİNASYON TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI.

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Özet

Tüketicilerin beslenme rejimlerinde geçmişten bugüne kadar farklı tercihler ortaya çıkmıştır. Bunlar hızlı yemek, yavaş yemek, organik tarım ile üretilen ürünlerle beslenme, kan gruplarına göre beslenme, çiğ yemek, vejetaryen beslenme yöntemi gibi tercihleri içerisinde barındırmaktadır. Vejetaryen beslenme tercihinde; vegan tipi beslenmede tamamen bitkisel ürünler tüketilirken, vejeteryanlığın diğer tiplerinde hayvansal kökenli gıdaların sınırlı tüketildiği görülmektedir. Vejetaryen beslenme şeklini; bir yaşam şekli, hayata bakış açısı ve bir duruş olarak tanımlamadan onu bir beslenme rejimi olarak tanımlamak yeterli olmamaktadır. Bu çalışma ile vejetaryen beslenme rejimini tercih eden bireylerin tercihlerini etkileyen faktörler ile bu beslenme yönteminin seyahat edecekleri destinasyon ile konaklama ve yiyecek içecek işletmesi seçimlerinde etkili olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma nicel araştırma tekniklerinden tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Vejetaryen beslenmeye ilişkin gruplar ve dernekler aracılığı ile Google anket formu kullanılarak toplamda 420 kişiye ulaşılmış, 402 kişinin verileri değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; katılanların %58,2’si vegan, % 41,8’i ise diğer vejetaryen beslenme tiplerini tercih etmektedir. Katılımcıların vejetaryen beslenme rejimini tercihlerinde etkili faktörlerin başında % 99,3 ile sağlıklı olması ile % 89,0 oranında hayvan hakları yanında bir duruş olması gelmektedir. Katılımcılar (%69,2 si seyahat tercihlerini yaparken destinasyonda vejetaryen menü sunan restoran bulunmasını, % 62,2’side kendilerine yönelik hizmet sunan konaklama işletmesi bulunmasının tercihlerinde etkili olduğunu belirtmiştir. Çevre bilinci ile insan ve hayvan hakları konusundaki hassasiyetlerin her geçen gün artması, yoğun rekabetin yaşandığı hizmet sektöründeki işletmeleri de bu hassasiyetlere uygun hizmet vermeye yöneltmektedir. Vejetaryen beslenme tercihi de felsefi yaklaşımı ile birlikte artan bir trende sahip olduğundan işletmelerin vejetaryen beslenmeyi tercih eden bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet çeşitliliklerini artırmaları önem arz etmektedir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

ANADOLU 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye