YÜKSEKÖĞRETİMDE KAZANÇLAR VE MALİYETLER

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Center for Black Sea Research

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Birçok ülke, özel finansmana müsait olan yükseköğretimi yakından etkileyen kamu harcamalarının ağır maliyetini hafifletmek için yollar aramaktadır. Bu yollardan biri eğitim hizmetlerinde maliyetlerin karşılanmasının kamu kaynaklarından ailelere kaydırılması şeklinde olmaktadır. Bunun anlamı, yükün vergi mükelleflerinden büyük ölçüde hizmetlerden faydalananlara kaydırılması ve buradan da yükseköğretim hizmetinden birinci derecede yararlanan öğrencilerin, yükseköğretim maliyetine katılması gerektiği anlaşılmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde eğitime ayrılan kaynakların etkin kullanılmasının son derece önemli olması, bu sorunu çözebilmek için eğitim hizmetlerinin fayda ve maliyetlerinin bireyler ve toplumun tümü açısından değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim mezunu bireylerin, eğitimi süresince gerçekleşen özelsosyal maliyetleri ve kazanç verileri ile eğitim yatırımlarının iktisadi etkinliğini değerlendirmektir. Bu çerçevede, Türkiye ve OECD ülkelerinde yükseköğretim mezunu bireyin eğitim maliyetleri ile elde ettiği kazançlar karşılaştırılmıştır. Buna göre, Türkiye’de erkek öğrencilerin yükseköğretim görmeyi çalışmaya tercih etmekle vazgeçtiği kazancı, OECD ortalamasının 1/3 kadardır (9.200 $/ 36.700 $). Bu, Türkiye’de bireylerin yükseköğretime devam etmekle vazgeçtiği kazancın diğer ülkelerden daha düşük olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, Türkiye’de doğrudan maliyetler OECD ortalamasından (2.300 $/8.400 $) çok düşüktür ve bu durum, hem net parasal faydanın (getiri) yüksek (296.100 $) çıkmasına, hem de daha yüksek özel getiri oranına (sırasıyla %36 ve %17) neden olmaktadır. Benzer durum, kadın bireyler için de söz konusudur. Sonuç olarak, OECD ülkelerinde genel olarak bireyler, özel maliyetlerin 7.5 katı, Türkiye’de kadınlar 67.6 ve erkekler 25.7 katı kazanç elde etmiştir. Böyle bir bulgu, Türkiye’de yükseköğretimde kamusal finansman politikasının beklenen sonuçları vermediği ve kıt kaynakların etkin kullanılmadığını açıkça göstermektedir. Alternatif yatırım alanları yerine özel faydası yüksek olan yükseköğretim harcamalarına kaynak ayrılması kamusal finansman sistemi tahsis etkinliği açısından beklenen sonuçları vermemiştir. Bu sonuçlar, bedelsiz yükseköğretimin hem gelir dağılımı hem de etkinlik açısından bozucu etkilere sahip olduğunu da ima etmektedir.
The economic country is looking for ways to reduce the heavy costs of public spending required for higher education which is available for private funding. One of these ways is to shift the coverage of higher education costs from public sources to families at the education level. This means that the burden is shifted from taxpayers to those who benefit from large service. From here, it is understood that the need that makes use of higher education in the first degree should bear the cost of higher education. ıt is extremely necessary that separate arrival sources are effective. Benefits and costs of educational services to solve the problem of effective use of resources. The aim of this study is to evaluate the economic effectiveness of private-social graduate individuals, educational-private data that they endure for educational purposes, and educational investments. In this context, Turkey gains and higher education graduates in OECD countries have achieved with the costs of training individuals were compared. Accordingly, higher education male students seen in Turkey chose to work up to that gain is far third of the OECD average ($ 9,200 / $ 36,700). This shows that individuals in Turkey continues to be higher up the earnings lower than in other countries. However, direct costs than the OECD average in Turkey ($ 2,300 / 8,400 $) is very low and in this case, what is the monetary benefits and (bring) high (296 100 $) rise to both higher private rate of return (respectively 36% and% 17) causes. A similar situation is also valid for female individuals. As a result, in general, individuals in OECD countries, while achieving solid returns of 7.5 leasehold, this ratio is 25.7 times and 67.6 in men and women in Turkey. Such a finding, which give the expected result of the public finance policies in higher education in Turkey and clearly show that effective use of scarce resources. The allocation of resources to higher education services with high special benefits instead of alternative investment fields did not give the expected results in terms of allocation efficiency of the public finance system. These results showed that free higher education has disruptive effects both in terms of income distribution and effectiveness.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yükseköğretim finansmanı, yükseköğretimde kazanç, yükseköğretim maliyeti, iktisadi etkinlik

Kaynak

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM - 4

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

GÖLPEK, F., & KAVAK, O. (2020). YÜKSEKÖĞRETİMDE KAZANÇLAR VE MALİYETLER. Presented at the INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM -4, Giresun.