THE SOCIAL ARCHITECTURE AND THE IDEAS OF HASSAN FATHY

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019-03-14

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

ÖZET Yüksek Lisans Tezi THE SOCIAL ARCHITECTURE AND THE IDEAS OF HASSAN FATHY Ashraf Nassab Mardin Artuklu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı 2019: 140 sayfa Mimari; günlük yaşamın merkezinde olması nedeniyle sosyal, ekonomik ve politik koşullardan ayrılamayan, insanların yaşamlarıyla ilgilenen sanat dallarından biridir. En küçük tasarım ürününden en büyük gökdelen binasına kadar mimari alanla ilgili tüm eserler, bireyin sosyal yaşamının bir yansımasıdır. Sosyal mimari kavramı, toplumsal değişimlerin gerçekleşmesi için tasarım ve mimarlık potansiyelini artırmanın yanı sıra, tasarımcı veya mimarın sosyal sorumluluğunu vurgulayan bir eğilimdir. Söz konusu tez çalışmasında Fathy’nin çalışmaları beş parametre üzerinden incelenecek ve tartışılacaktır. Kullanıcılar, ölçek, küme, materyal ve çevre parametrelerinin sosyal tasarım ve mimarlık pratiği içindeki yerleri ele alınacaktır. Çalışmada ayrıca Hassan Fathy'nin mimari anlayışını ve fikirlerini; son zamanlarda kentleşmenin, doğal afetlerin, mülteciliklerin ve acil durum mimarisinin akut sorunları nedeniyle önemli bir alan haline gelen ‘Sosyal Mimari’ söyleminin merkezine yerleştirmek amaçlanmaktadır. Çalışmanın, Türkiye'deki Sosyal Mimarlık söylemi ve uygulaması ile Fathy’nin uygulamalarını tanıtmaya önemli katkılar sağlaması hedeflenmektedir. Anahtar

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hassan Fathy, Social Architecture, Rural Vernacularism, Participatory Architecture, Emergency Architecture

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye