ELİT GENÇ TÜRK VE YABANCI MİLLİ BADMİNTON OYUNCULARININ MÜSABAKA SIRASINDA YAPTIKLARI BASİT HATALARIN ANALİZİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Türk ve yabancı elit genç milli badminton oyuncularının müsabaka ortamında yaptıkları basit hataların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, 13 Türk (yaş 17,31±0,75) ve 14 yabancı (yaş 16,79±0,42) badminton oyuncusunun müsabakaları analiz edilmiştir. Basit hata analizi için toplamda 48 tek erkekler maçı (22 türk, 26 yabancı) değerlendirilmiştir. Basit hatalar ön kort, orta kort ve arka kort bölgelerinde aut ve file hatası olarak analiz edilmiştir. Analizler; 1. set, 2. set, maç geneli ve oynanan turlara göre (1. tur, 2. tur, 3. tur ve 4. tur) yapılmıştır. Oyuncuların basit hata verileri SPSS 22 paket programına aktarılmış ve tanımlayıcı istatistikleri için minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Sporcular arası farkın analizi için Mann Withney U testi kullanılmıştır. Sonuç olarak,Türk oyuncuların ön kort bölgesinde daha fazla aut hatası yaptıkları bulunurken (p<0,05), yabancı sporcuların ise orta kort bölgesinde daha fazla aut ve file hatası yaptıkları bulunmuştur (p<0,05).
In this study, it was aimed to examine the unforced errors of Turkish and foreign elite young national badminton players during the competition. In this research, 13 Turkish (age 17,31±0,75) and 14 foreign (age 16,79±0,42) badminton players' matches were analyzed. A total of 48 men's single matches (22 Turkish, 26 foreign) were evaluated for unforced error analysis. Unforced errors were analyzed as an out and net error in the front court, mid court and back corurt areas. Analyzes were made according to the 1st set, 2 nd set, the match and the rounds played (1st round, 2 nd round, 3 rd round and 4 th round). Unforced error data of players were transferred to SPSS 22 package program and minimum, maximum, average and standard deviation values were calculated for descriptive statistics. Mann-Withney U test was used to analyze the difference between the athletes. As a result, it was found that the Turkish players made more out errors in the front court area (p<0,05), while foreign athletes made more out and net errors in the mid court area (p<0,05).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Badminton, Elit, Basit hata, Analiz, Badminton, Elite, Unforced error, Analysis

Kaynak

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

3

Künye

ÖZGÜR B (2019). ELİT GENÇ TÜRK VE YABANCI MİLLİ BADMİNTON OYUNCULARININ MÜSABAKA SIRASINDA YAPTIKLARI BASİT HATALARIN ANALİZİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 17(3), 145 - 152. Doi: 10.33689/spormetre.535001