Cahiliye döneminden modern döneme Arap şiirinde intihâl

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İslam öncesi dönemde şiirde intihal konusu, kadim ve modern birçok eleştirmen ve araştırmacının zihnini meşgul eden önemli konulardan birisidir. Bu konu, Arap edebiyat eleştirmenleri arasında tartışma konusu olması hasebiyle eleştiri kitaplarında da genişçe yer almıştır. Bu araştırmanın amacı, klasik Arap edebiyat eleştirisinde İslam öncesi şiirindeki intihal olgusu ve intihalin köken meselesi, bu edebi olgu hakkında oryantalistlerin ve modern edebiyat eleştirmenlerinin görüşlerine yer vermektir. Çalışmada, farklı merhalelerde eski Arap şiirinin, ardından metinler. Daha sonra, klasik ve modern Arap eleştirme, daha sonar söz konusu idialarına yanıt vermek suretiyle İslam öncesi döneme ait şiiri bu tartışmanın dışında tuttuk. modern dönemde teknoloji ve sosyal media aracılığıyla intihalin yayılmasının nedenlerine ve bilimsel çalışmaların kalitesine olan etkilerine ve bu intihallerin nasıl olduğuna değindik. Çalışmamızın sonunda, sonuçlara, intihalin yayılmasını sınırlayan önerilere yer verdik.
The issue of plagiarism in pre-Islamic poetry is one of the important issues that occupied many critics and researchers, ancient and modern, and was the subject of discussion between ancient and modern Arab critics and because of its importance, critical books were filled with it. The purpose of this research is to stand at the phenomenon of plagiarism in the ancient Arab criticism of pre-Islamic poetry, the origin issue of plagiarism, explain it from its roots, and compare the opinions of ancient scholars, orientalists, and modernists on this literary phenomenon. We talked about the emergence of ancient Arabic poetry in its various stages, then we talked about plagiarism and poetic theft through the aesthetic of intertextuality and its relationship to literary theft. We discussed plagiarism among the ancient and modern Arab critics and orientalists as well as absolved pre-Islamic poetry of plagiarism by responding to the allegations of orientalists and their followers. We talked about plagiarism in the modern era through technology and social media, the reasons for its spread and its effects on the quality of scientific research, and how to address these scientific thefts in our modern era. We concluded the research with the research results and recommendations that limit the spread of plagiarism phenomenon.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Şiir, Arap şiiri, cahiliye dönemi, Poetry, Arabic poetry, pre-Islamic period, plagiarism, poetry criticism, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye